« 1Kor 2:13 1 List do Koryntian 2:14 1Kor 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Duszny lepak człowiek nie przyjmuje co (jest) ducha Bożego. Bo głupstwem mu jest; i niemoże poznać, że duchownie bywa rozsądzono.
2.WUJEK.1923A człowiek cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego; albowiem głupstwem jemu jest, i nie może rozumieć, iż duchownie bywa rozsądzono.
3.RAKOW.NTA duszny człowiek nie pojmuje rzeczy które są onego ducha Bożego; abowiem głupstwem jemu są, a nie może ich poznać, iż duchownie bywają rozsądzone.
4.GDAŃSKA.1881Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego; albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone.
5.GDAŃSKA.2017Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
6.JACZEWSKICzłowiek po ziemsku żyjący nie pojmuje tych spraw Ducha Bożego; sprawy te są dla niego głupstwem, on ich nie rozumie, bo nie wie, że na sprawy te wedle wskazówek Ducha świętego zapatrywać się trzeba.
7.SYMONAle człowiek zmysłowy nie przyjmuje tego, co jest z Ducha Bożego, bo jest dla niego głupstwem, i on tego rozumieć nie może: gdyż takowe rzeczy duchownie sądzić należy.
8.MARIAWICIAle człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem za głupstwo je sobie poczytuje i nie może ich zrozumieć, ponieważ te rzeczy duchownie bywają rozsądzane.
9.DĄBR.WUL.1973Bo człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego, i jest dla niego głupstwem, gdyż zrozumieć tego nie może, co według duchowej miary sądzić należy.
10.DĄBR.GR.1961Bo człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego i głupstwem dla niego jest to, co według duchowej miary sądzić należy, bo zrozumieć tego nie może.
11.TYSIĄCL.WYD5Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko Duchem można to zrozumieć.
12.BRYTYJKAAle człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.
13.POZNAŃSKACzłowiek kierujący się tylko zasadami naturalnymi nie pojmuje spraw Ducha Bożego. Uważa je za głupotę i nie jest w stanie tych spraw zrozumieć, ponieważ należy je rozstrzygać w sposób duchowy.
14.WARSZ.PRASKACzłowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko Duchem można to zrozumieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych Ducha Boga, bo są mu głupotą i nie może zrozumieć, że są badane duchowo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać.
17.TOR.PRZ.2023Jednak zmysłowy człowiek nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego; albowiem są dla niego głupotą i nie może ich poznać, ponieważ duchowo są rozsądzane.