« Eze 29:12 Księga Ezechiela 29:13 Eze 29:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan Bóg: Gdy się skończy czterdzieści lat, zgromadzę Egipt z narodów, do których byli rozproszeni.
2.GDAŃSKA.1881A wszakże tak mówi panujący Pan: Gdy się skończy czterdzieści lat, zgromadzę Egipczan z narodów, do których rozproszeni będą.
3.GDAŃSKA.2017Jednak tak mówi Pan BóG: Po upływie czterdziestu lat zgromadzę Egipcjan z narodów, wśród których zostali rozproszeni.
4.CYLKOWWszakże tak rzecze Pan Wiekuisty: Ku końcowi czterdziestu lat zgromadzę znowu Micrejczyków z pośród narodów, kędy rozproszeni byli.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan Bóg: Po upływie owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni.
6.BRYTYJKABo tak mówi Wszechmocny Pan: Po upływie czterdziestu lat zbiorę Egipcjan spośród ludów, wśród których byli rozproszeni.
7.POZNAŃSKAAlbowiem tak mówi Pan, Jahwe: Po upływie lat czterdziestu zgromadzę Egipcjan spośród narodów, stamtąd, gdzie byli w rozsypce.
8.WARSZ.PRASKATak bowiem mówi Pan Bóg: Po upływie lat czterdziestu zgromadzę mieszkańców Egiptu spośród wszystkich narodów, między którymi byli rozproszeni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak tak mówi Pan, WIEKUISTY: Przy końcu czterdziestu lat, znowu zgromadzę Micrejczyków z narodów, gdzie byli rozproszeni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej tak mówi Wszechmocny PAN: Po upływie czterdziestu lat znów zbiorę Egipcjan spośród ludów, wśród których byli rozproszeni.