« Eze 29:13 Księga Ezechiela 29:14 Eze 29:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nawrócę poimanie Egipskie i posadzę je w ziemi Phathures, w ziemi narodzenia ich, i będą tam królestwem podłem.
2.GDAŃSKA.1881I przywrócę zasię więźniów Egipskich, i przywiodę ich do ziemi Patros, do ziemi mieszkania ich, i będą tam królestwem podłem.
3.GDAŃSKA.2017I odwrócę niewolę Egiptu, i przyprowadzę ich do ziemi Patros, do ziemi ich zamieszkania, i będą tam nieznacznym królestwem.
4.CYLKOWI przywrócę brańców Micraimu, i przywiodę ich do ziemi Patros, do ziemi ich rodzinnej; i będą tam królestwem uniżoném.
5.TYSIĄCL.WYD5Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia.
6.BRYTYJKAI odmienię los Egipcjan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi Patros, do ziemi, z której pochodzą: lecz tam stanowić będą małe królestwo.
7.POZNAŃSKAOdmienię los Egipcjan i przywiodę ich do ziemi Patros, do kraju, z którego pochodzą, i będą tam małym królestwem.
8.WARSZ.PRASKAZbiorę wszystkich wygnańców egipskich i osiedlę ich w ziemi Patros – w krainie ich pochodzenia. Będą tam już stanowili królestwo, ale bardzo niewielkie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywrócę tych, których zabrali z Micraimu oraz przyprowadzę ich do ziemi Patros, do ich rodzinnej ziemi; i będą tam uniżonym królestwem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOdmienię ich los. Sprowadzę ich z powrotem do ziemi Patros, do ziemi ich pochodzenia, lecz ich królestwo nie odzyska już dawnego znaczenia.