« Eze 29:16 Księga Ezechiela 29:17 Eze 29:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się dwudziestego i siódmego roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, stało się głowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem stało się dwudziestego i siódmego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia tegoż miesiąca, stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Potem, w roku dwudziestym siódmym, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, doszło do mnie słowo PANA:
4.CYLKOWI stało się dwudziestego siódmego roku, miesiąca pierwszego, pierwszego dnia tegoż miesiąca, że doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:
6.BRYTYJKAW dwudziestym siódmym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAStało się dwudziestego siódmego roku, w pierwszym [miesiącu] pierwszego [dnia] miesiąca, że Jahwe przemówił do mnie w te słowa:
8.WARSZ.PRASKAW roku dwudziestym siódmym, pierwszego miesiąca, w pierwszym dniu tego miesiąca Pan przemówił do mnie w te słowa:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dwudziestego siódmego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, stało się, że doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW dwudziestym siódmym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN skierował do mnie Słowo tej treści: