« Eze 29:19 Księga Ezechiela 29:20 Eze 29:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I robocie, którą służył przeciw jemu; dałem mu ziemię Egipską, za to że mi robił, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Za pracę ich, którą dla mnie podjęli, dam im ziemię Egipską, przeto, że mnie pracowali, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Daję im ziemię Egiptu za ich pracę, którą dla mnie podjęli, gdyż dla mnie pracowali, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWJako nagrodę zaś dla niego, o którą służył, oddam mu samą ziemię Micraim, gdyż pracowali dla Mnie, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Jako żołd za wykonaną tam pracę daję mu ziemię egipską, dlatego że dla Mnie pracowali - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAJako zapłatę za trud, jaki podjął, dam mu ziemię egipską, gdyż dla mnie pracował – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAJako zapłatę, na którą pracował, dałem mu kraj egipski, bo dla mnie pracowali - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAJako zapłatę za jego zmaganie się z Tyrem daję mu w posiadanie całą ziemię egipską. Dla Mnie się bowiem trudzili – wyrocznia Pana i Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dla niego, jako nagrodę o którą służył, oddam mu samą ziemię Micraim; gdyż dla Mnie pracowali – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zapłatą za podjęty trud będzie ziemia egipska. Dam mu ją, ponieważ dla Mnie pracował - oświadcza Wszechmocny PAN.