« Eze 29:20 Księga Ezechiela 29:21 Eze 30:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia wyrośnie róg domowi Izraelowemu, a tobie dam usta otworzone w pośrodku ich: a poznają, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego uczynię, że wyrośnie róg domu Izraelskiego, tobie też usta twoje otworzę w pośrodku ich; i dowiedzą się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu sprawię, że wyrośnie róg domu Izraela, tobie też pozwolę otworzyć usta pośród nich. I poznają, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWDnia onego podźwignę róg domu Israela, a tobie dam swobodę mowy wpośród nich, aby poznali, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu sprawię, że wyrośnie potęga domu Izraela, i tobie pozwolę, żebyś pośród nich otworzył usta. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKAW owym dniu dam domowi izraelskiemu na nowo moc, a tobie otworzę usta wśród nich, i poznają, że Ją jestem Pan.
7.POZNAŃSKAW owym dniu sprawię, że wyrośnie róg Domu Izraela. Tobie zaś pozwolę otworzyć usta pośród nich i poznają, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWtedy też sprawię, że Dom Izraela stanie się potęgą, a tobie pozwolę wśród nich otworzyć usta. I wówczas dowiedzą się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia podźwignę róg domu Israela, a tobie dam pośród nich wolność mowy, by poznali, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie również sprawię, że dom Izraela odzyska swą siłę, a ty znów będziesz mógł przemawiać wśród nich - i przekonają się, że Ja jestem PAN.