« 1Tym 1:8 1 List do Tymoteusza 1:9 1Tym 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc to, iż sprawiedliwemu zakon nie położon, lecz bez zakonnym, i nieposłusznym, niezbożnym i grzesznym, nienabożnym i sprośnym, ojca morderzom, i matek morderzom, mężobojcom,
2.WUJEK.1923Wiedząc to, iż zakon nie jest postanowion sprawiedliwemu, ale niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznym, złośliwym i sprośnym, ojcomordercom i matkomordercom, mężobójcom,
3.RAKOW.NTWiedząc to, iż sprawiedliwemu zakon nie jest położon, ale bezzakonnym i rządowi nie poddanym, niepobożnym i grzesznikom, niezbożnym i plugawcom, ojców morderzom i matek morderzom, mężobójcom,
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc to, że sprawiedliwemu nie jest zakon postanowiony, ale niesprawiedliwym i niepoddanym, niepobożnym i grzesznikom, złośliwym i nieczystym, ojcomordercom i matkomordercom, mężobójcom,
5.GDAŃSKA.2017Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców;
6.JACZEWSKIWiesz, że sprawiedliwy nie potrzebuje prawa: prawo wydaje się dla niesprawiedliwych, dla nieuległych, dla bezbożnych, dla grzeszników, dla zbrodniarzów, dla sprośnych, dla ojcobójców, matkobójców i mężobójców;
7.SYMONi pamięta na to, iż zakon nie jest postanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, dla bezbożnych i grzeszników, dla zbrodniarzy i nieczystych, dla tych, co ojca, co matkę zabijają, i dla mężobójców,
8.MARIAWICIwiedząc to, że Zakon nie jest postanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i niepoddanych, bezbożnych i grzeszników, i złoczyńców, i plugawych; dla tych, co ojca i matkę zabijają; dla mężobójców,
9.DĄBR.WUL.1973i świadom jest tego, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i opornych, dla bezbożnych i grzeszników, dla zbrodniarzy i skalanych, dla tych, co ojca lub matkę zabijają, dla morderców,
10.DĄBR.GR.1961i świadom jest tego, ze Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i opornych, dla bezbożnych i grzeszników, dla zbrodniarzy i skalanych, dla tych, co ojca lub matkę zabijają, dla morderców,
11.TYSIĄCL.WYD5rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,
12.BRYTYJKAWiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców,
13.POZNAŃSKAWiadomo, że Prawo nie występuje przeciwko człowiekowi sprawiedliwemu, ale przeciw łamiącemu Prawo i niesfornym, bezbożnym i grzesznikom, świętokradcom i bluźniercom, ojcobójcom i matkobójcom, przeciw mordercom,
14.WARSZ.PRASKAZresztą trzeba pamiętać, że prawa w ogóle są ustanowione nie dla tych, którzy żyją uczciwie, lecz dla tych, którzy źle czynią; którzy się buntują, nie szanując ani Boga samego, ani żadnej świętości; którzy nie wahają się pozbawić życia rodzonego ojca, matki lub innego człowieka;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wiedząc, że Prawo Mojżesza nie jest ustanowione dla sprawiedliwego ale dla niegodziwych, nieposłusznych, bezbożnych, grzesznych, świętokradczych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwiedząc, że jest ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących świętość i żyjących po świecku, dla ojcobójców i matkobójców, dla morderców,
17.TOR.PRZ.2023Wiedząc o tym, że Prawo nie jest ustanawiane dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących Boga i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców,