« Hiob 32:9 Księga Hioba 32:10 Hiob 32:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż będę mówił: Słuchajcie mię, okażę wam ja téż mądrość swoję.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż mówię: słuchaj mię; ja też oznajmię zdanie swoje.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego mówię: Posłuchajcie mnie, ja też wypowiem swoje zdanie.
4.CYLKOWPrzeto powiadam: posłuchajcie mnie, wynurzę i ja zdanie swoje.
5.KRUSZYŃSKIOto dlaczego mówię: "Słuchajcie mnie, również ja chcę przedstawić myśli moje".
6.TYSIĄCL.WYD5Dlatego mówię: Mnie posłuchajcie; niechaj przedstawię swą wiedzę!
7.BRYTYJKADlatego mówię: Słuchajcie mnie! Ja także wypowiem swoje zdanie.
8.POZNAŃSKADlatego mówię: Posłuchaj mnie, przedstawię także moje zdanie.
9.WARSZ.PRASKADlatego mówię wam: Mnie posłuchajcie, chcę udowodnić, że też jestem mądry.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego powiadam: Posłuchajcie i mnie; a ja oznajmię swoje zdanie.
11.EIB.BIBLIA.2016Dlatego proszę: Posłuchajcie mnie! Przedstawię jednak moje zdanie.