« Psal 21:11 Księga Psalmów 21:12 Psal 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:12) Bo położysz je wznak, w ostatcech twojich nagotujesz oblicze jich.
2.PS.PUŁAWSKI(20:12) Bo położysz je opak, w ostatkoch twoich nagotujesz oblicze jich.
3.WUJEK.1923(21:13) Albowiem obrócisz je w tył: w ostatkach twoich przygotujesz twarzy ich.
4.GDAŃSKA.1881(21:13) Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego ich zmusisz do ucieczki, strzały na twej cięciwie wymierzysz w ich twarze.
6.GÖTZE.1937(21:13) Gdyż Ty ich zmusisz do powrotu, z cięciwy Swej celujesz w twarz ich.
7.CYLKOW(21:13) Zwróciłeś ich barki, cięciwy Twojemi mierząc ku twarzy ich.
8.KRUSZYŃSKI(21:13) Przeto weźmiesz ich za cel: cięciwy Twe nastawisz przeciwko twarzy ich.
9.ASZKENAZY (21:13) Lecz Ty ich podasz za grzbiet Twej cięciwy, zaś utwierdzisz ją na ich twarzy,
10.SZERUDA(21:13) Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, łuk swój skierujesz przeciwko twarzy ich.
11.TYSIĄCL.WYD1(20:13) bo Ty ich zmusisz do ucieczki, Twój łuk wymierzysz w ich twarze.
12.TYSIĄCL.WYD5(21:13) bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
13.BRYTYJKA(21:13) Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim.
14.POZNAŃSKA(21:13) Ty ich do ucieczki przymusisz i łuk swój prosto w ich twarze wymierzysz.
15.WARSZ.PRASKAZmusisz ich wszystkich do ucieczki, gdy zaczniesz mierzyć do nich z Twego łuku.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:13) Zawróciłeś ich plecy, mierząc Twoimi cięciwami do ich twarzy.
17.EIB.BIBLIA.2016(21:13) Zmusisz ich do ucieczki, Cięciwa twego łuku przeciw nim już napięta.