« DzA 6:9 Dzieje Apostolskie 6:10 DzA 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nie mogli się ostać przeciw mądrości i duchowi którem mówił.
2.WUJEK.1923I nie mogli się sprzeciwić mądrości i duchowi, który mówił.
3.RAKOW.NTLecz nie mogli się oprzeć mądrości, i duchowi którym mówił.
4.GDAŃSKA.1881Lecz nie mogli odporu dać mądrości i duchowi, który mówił.
5.GDAŃSKA.2017Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którym mówił.
6.JACZEWSKIale nie zdołali pokonać ani mądrości, ani ducha, które zeń przemawiały.
7.SZCZEPAŃSKIale nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, który przezeń przemawiał.
8.DĄBR.WUL.1973A nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, z jakim mówił.
9.DĄBR.GR.1961I nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał.
11.BRYTYJKALecz nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
12.POZNAŃSKANie mogąc jednak dorównać mądrości i Duchowi, pod wpływem którego przemawiał,
13.WARSZ.PRASKANie mogli jednak przeciwstawić się skutecznie mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie mieli siły stawić czoła mądrości oraz Duchowi, którym mówił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mogli jednak sprostać jego mądrości ani Duchowi, pod wpływem którego przemawiał.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nie mieli siły, aby przeciwstawić się mądrości i Duchowi, dzięki któremu mówił.