« DzA 6:11 Dzieje Apostolskie 6:12 DzA 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poruszyli lud, i starsze i księża, a napadszy porwali ji, i przywiedli do rady.
2.WUJEK.1923A tak wzruszyli lud i starsze i Doktory a zbieżawszy się, porwali go i przywiedli do rady.
3.RAKOW.NTI społu wzruszyli lud, i starsze, i uczone w piśmie; i powstawszy społu porwali go, i przywiedli do siedzącej rady.
4.GDAŃSKA.1881A tak wzruszyli lud i starszych, i nauczonych w Piśmie; a powstawszy, porwali go i przywiedli do rady.
5.GDAŃSKA.2017I tak podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie; a gdy przybiegli do niego, porwali go i przyprowadzili do Rady.
6.JACZEWSKITym sposobem wzburzyli lud i starszyznę, i pismaków, którzy porwawszy Szczepana, stawili go przed sądem
7.SZCZEPAŃSKIPodburzyli też lud i starszych i uczonych; zbiegli się, porwali go i przyprowadzili przed Sanhedryn.
8.DĄBR.WUL.1973A tak podburzyli lud, starszych i uczonych, a przybiegłszy, porwali go i przywiedli przed Radę.
9.DĄBR.GR.1961A tak podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie, że rzuciwszy się na niego, porwali go i przywiedli przed sanhedryn.
10.TYSIĄCL.WYD5W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.
11.BRYTYJKATak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w Piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą.
12.POZNAŃSKAPodburzyli lud, kapłanów i nauczycieli Pisma, podeszli do niego, schwytali i zaprowadzili przed sanhedryn,
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób zdołali podburzyć lud, starszyznę i uczonych w Piśmie. Przybiegli tedy, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także podburzyli lud, starszych oraz uczonych w Piśmie, więc stanęli, porwali go oraz poprowadzili do Sanhedrynu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób podburzyli lud, starszych oraz znawców Prawa, zebrali się przeciwko niemu, schwytali go i zawlekli przed Wysoką Radę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wzburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie; a gdy powstali, wspólnie porwali go i przyprowadzili do Sanhedrynu.