« DzA 6:14 Dzieje Apostolskie 6:15 DzA 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A patrząc nań wszytcy siedzący w radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anioła.
2.WUJEK.1923A patrząc nań pilnie wszyscy, którzy siedzieli w radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze Anielskie.
3.RAKOW.NTA patrząc pilnie nań wszyscy, którzy siedzieli w onej siedzącej radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze Anielskie.
4.GDAŃSKA.1881A patrząc na niego pilnie oni wszyscy, którzy siedzieli w radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anielskie.
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy, którzy zasiadali w Radzie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli, że jego twarz jest jak oblicze anioła.
6.JACZEWSKISędziom, przed którymi stawiono Szczepana, oblicze jego zdało się być podobnem do oblicza anielskiego.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy wszyscy, co zasiadali w Sanhedrynie, skierowali na niego swe oczy, ujrzeli twarz jego jakby oblicze anioła.
8.DĄBR.WUL.1973I patrząc nań pilnie wszyscy, którzy zasiedli w Radzie, widzieli oblicze jego jakby oblicze anielskie.
9.DĄBR.GR.1961A patrząc na niego uważnie wszyscy, którzy zasiadali w sanhedrynie, widzieli oblicze jego niby oblicze anielskie.
10.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła.
11.BRYTYJKAA gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie.
12.POZNAŃSKAWszyscy zasiadający w sanhedrynie wpatrywali się w niego i widzieli, że twarz jego podobna jest do oblicza anioła.
13.WARSZ.PRASKAA wszyscy członkowie Sanhedrynu przypatrywali się z uwagą jego twarzy, przypominającej wyglądem oblicze anioła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy, którzy siedzieli w Sanhedrynie, popatrzyli na niego i ujrzeli jego oblicze jak oblicze anioła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy wszyscy, którzy zasiadali w Wysokiej Radzie, utkwili w nim wzrok, uderzyło ich, że jego twarz przypomina oblicze anioła.
16.TOR.NOWE.PRZ.A wszyscy, którzy siedzieli w Sanhedrynie utkwili w nim wzrok, i zobaczyli jego twarz jakby oblicze anioła.