« DzA 5:10 Dzieje Apostolskie 5:11 DzA 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:11b) I przyszła wielka bojaźń na wszytek zbór, i na wsze słyszące to.
2.WUJEK.1923I padł wielki strach na wszystek kościół, i na wszystkie, którzy to słyszeli.
3.RAKOW.NTI sstała się bojaźń wielka na wszytek Zbór, i na wszytki, którzy słyszeli te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli.
5.GDAŃSKA.2017I wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy to słyszeli.
6.JACZEWSKII przestrach ogarnął wszystkich wiernych i każdego, kto tylko o tem zasłyszał.
7.SZCZEPAŃSKII strach wielki ogarnął całą gminę kościelną i tych wszystkich, co o tem słyszeli.
8.MARIAWICII stał się wielki strach we wszystkim Kościele i między wszystkimi, którzy to słyszeli.
9.DĄBR.WUL.1973I strach wielki padł na cały Kościół i na wszystkich, którzy to słyszeli.
10.DĄBR.GR.1961I strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli.
11.TYSIĄCL.WYD5Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.
12.BRYTYJKAI wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli.
13.POZNAŃSKAA cały Kościół i wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.
14.WARSZ.PRASKAPrzerażenie wielkie ogarnęło wtedy cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pojawiła się też wielka bojaźń nad całym zgromadzeniem wybranych oraz nad wszystkimi, którzy tego słuchali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli.
17.TOR.PRZ.I wielki strach ogarnął całe zgromadzenie i wszystkich, którzy to słyszeli.