« 1Moj 33:20 1 Księga Mojżeszowa 34:1 1Moj 34:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem była wyszła Dina dziewka Lijej chcąc opatrzyć swą wardęgę,
2.WUJEK.1923I wyszła Dyna, córka Lii, aby oglądała niewiasty onéj krainy.
3.GDAŃSKA.1881I wyszła Dyna, córka Lii, którą była urodziła Jakóbowi, aby oglądała córki onej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby zobaczyć córki tej ziemi.
5.NEUFELD.1863I wyszła Dinah córka Leah, którą urodziła Jakobowi, aby oglądać się między dziewicami kraju.
6.CYLKOWI wyszła Dina, córka Lei, którą urodziła była Jakóbowi, aby rozejrzeć się między dziewicami owej ziemi.
7.KRUSZYŃSKIDina, córka Liji, którą urodziła Jakóbowi, wyszła, aby zobaczyć córki tego kraju.
8.MIESESDina, córka Lei, która urodziła ją Jakóbowi, wyszła, ażeby rozejrzeć się między córami Kraju.
9.SPITZER.1937I wyszła Dina, córka Lei, którą urodziła była Jakóbowi, aby rozejrzeć się między córkami tego kraju.
10.TYSIĄCL.WYD5Pewnego razu Dina, córka Jakuba,którą urodziła mu Lea, wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju.
11.BRYTYJKAA Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju.
12.POZNAŃSKAPewnego razu Dina, córka Lei, którą ta urodziła Jakubowi, wyszła, aby przyjrzeć się dziewczętom tej krainy.
13.WARSZ.PRASKADina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea, wyszła pewnego dnia, by spotkać się z innymi dziewczętami tej okolicy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Dina, córka Lei, która urodziła się Jakóbowi, wyszła aby się rozejrzeć między pannami owej ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo pewnym czasie Dina, córka Lei, którą urodziła ona Jakubowi, wyszła, aby zapoznać się z dziewczętami tego kraju.