« 1Moj 34:9 1 Księga Mojżeszowa 34:10 1Moj 34:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa bydlicie z nami, takież w ziemi naszej, działajcie, kupczycie, a bądź wam poddana”.
2.WUJEK.1923A mieszkajcie z nami. Ziemia w mocy waszéj jest, sprawujcie, handlujcie, a osadzajcie ją.
3.GDAŃSKA.1881I będziecie z nami mieszkać, a ziemia będzie przed wami; mieszkajcie, i handlujcie w niej, i osadzajcie się w niej.
4.GDAŃSKA.2017I będziecie z nami mieszkać, a ziemia będzie przed wami. Mieszkajcie i handlujcie w niej, i osadzajcie się w niej.
5.NEUFELD.1863I z nami mieszkać będziecie i kraj będzie przed wami otwarty, osiądźcie, objeżdżajcie go i osiedlcie się w nim.
6.CYLKOWA z nami zamieszkacie; a ziemia stanie otworem przed wami; osiądźcie i zawiążcie stosunki w niej, i utwierdzajcie się na niej."
7.KRUSZYŃSKIBędziecie mieszkali z nami, a ziemia będzie przed wami; mieszkajcie, handlujcie i nabywajcie w niej posiadłość.
8.MIESESBędziecie mieszkać przy nas. Kraj ten otworem będzie stał przed wami. Osiądźcie, krążcie [dla wymiany dóbr] po nim i nabywajcie własność w nim”.
9.SPITZER.1937I z nami zamieszkajcie, a kraj będzie wobec was otwarty, zamieszkajcie i koczować możecie i usadowicie się w nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Zamieszkacie z nami i kraj ten stanie dla was otworem. Możecie się w nim osiedlać, swobodnie poruszać oraz nabywać sobie tę ziemię na własność.
11.BRYTYJKAI mieszkajcie z nami. Ziemia stoi przed wami otworem: Osiedlajcie się w niej, uprawiajcie handel i nabywajcie ją na własność!
12.POZNAŃSKAZamieszkajcie z nami. Ten kraj będzie dla was stał otworem! Mieszkajcie w nim, wędrujcie po nim i bierzcie w posiadanie.
13.WARSZ.PRASKAZamieszkacie u nas i cały kraj będzie stał przed wami otworem. Możecie się tu osiedlić, poruszać swobodnie po całym kraju, nabywać na własność tę ziemię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamieszkacie z nami, a ziemia stanie przed wami otworem; osiądźcie, zawiążcie w niej stosunki oraz się na niej utwierdzajcie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkajcie też z nami. Ziemia stać będzie przed wami otworem. Osiedlajcie się, poruszajcie się po niej bez przeszkód i nabywajcie ją sobie na własność.