« 1Moj 34:10 1 Księga Mojżeszowa 34:11 1Moj 34:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Sychem rzekł ku otcu a ku braciej jej: „Nalazłemci miłość waszę, csokoli wy chcecie, toć wam dam,
2.WUJEK.1923Ale i Sychem rzekł do ojca i do braciéj jéj: Niech najdę łaskę u was: a co jedno postanowicie, to dam.
3.GDAŃSKA.1881I mówił też Sychem do ojca jej, i braci jej: Niech znajdę łaskę w oczach waszych, a co mi rzeczecie, to dam.
4.GDAŃSKA.2017I Sychem mówił też do jej ojca i braci: Niech znajdę łaskę w waszych oczach, a co mi powiecie, to dam.
5.NEUFELD.1863I rzekł Szechem do ojca jéj i do braci jej: obym znalazł łaskę w oczach waszych, i cokolwiek powiécie mi to dam.
6.CYLKOWI rzekł Szechem do ojca i do braci jej: "Obym tylko znalazł łaskę w oczach waszych, a cokolwiek mi powiecie, dam.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Sychem do jej ojca i do jej braci: "Niechże znajdę łaskę w oczach waszych, co mi powiecie, dam.
8.MIESESSzěchem zaś rzekł do ojca jej i do braci jej: „Niechaj znajdę u was łaskę. Cokolwiek powiecie mi – złożę.
9.SPITZER.1937A rzekł Szchem do ojca jej i do braci jej: – Obym znalazł łaskę w oczach waszych, a cokolwiek powiecie, ja dam.
10.TYSIĄCL.WYD5Sychem rzekł też do ojca i braci Diny: Darzcie mnie [tylko] życzliwością, a dam wam, czegokolwiek zażądacie ode mnie.
11.BRYTYJKAA Sychem rzekł do ojca i braci jej: Jeżeli tylko doznam życzliwości od was, dam, cokolwiek ode mnie zażądacie.
12.POZNAŃSKATakże i Sychem zwrócił się do jej ojca i jej braci: - Okażcie mi łaskawość! Dam wszystko, czegokolwiek zażądacie ode mnie.
13.WARSZ.PRASKAPotem sam Sychem tak się odezwał do ojca i do braci dziewczyny:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Szechem powiedział do ojca i do jej braci: Obym tylko znalazł łaskę w waszych oczach, a dam, cokolwiek mi powiecie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto Sychem prosił ojca i braci Diny: Okażcie mi łaskę. Dam wam, czegokolwiek zażądacie.