« 1Moj 34:11 1 Księga Mojżeszowa 34:12 1Moj 34:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ jedno mi dziewkę dajcie, ać będzie moją żoną”.
2.WUJEK.1923Podwyżcie wiana, i darów żądajcie: dam, co zachcecie: tylko mi dajcie dzieweczkę za żonę.
3.GDAŃSKA.1881Podwyższcie mi znacznie wiana, i upominków żądajcie, a dam jako mi rzeczecie; tylko mi dajcie tę dzieweczkę za żonę.
4.GDAŃSKA.2017Zażądajcie ode mnie jak największego wiana i darów, a dam, jak mi powiecie; tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę.
5.NEUFELD.1863Żądajcie odemnie znacznego wiana i podarunków a dam tyle ile wyrzeczecie, tylko dajcie mi dziewczynę za żonę.
6.CYLKOWNałóżcie na mnie największe wiano i dary, a dam, ile naznaczycie mi: - tylko dajcie mi tę dziewicę za żonę!"
7.KRUSZYŃSKIŻądajcie odemnie wielkiej zapłaty i daru, a dam, jako mi powiecie, tylko mi dajcie tę pannę za żonę".
8.MIESESNałóżcie na mnie bardzo liczne wiano i podarunki, a ja dam, jak wy tylko mi powiecie, ale dajcie mi dziewczynę tę za żonę”.
9.SPITZER.1937Nałóżcie na mnie bardzo wielki okup i dar, a dam, jak powiecie, ale dajcie mi tę dziewicę za żonę.
10.TYSIĄCL.WYD5Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę.
11.BRYTYJKAZażądajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru, a dam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę.
12.POZNAŃSKANałóżcie mi wielkie wiano i dary, a dam wszystko, czegokolwiek zażądacie ode mnie. Dajcie mi tylko tę dziewczynę za żonę.
13.WARSZ.PRASKAMożecie zażądać choćby największej zapłaty i najwspanialszego podarunku; dam wszystko, czego zechcecie, tylko pozwólcie mi wziąć dziewczynę za żonę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nałóżcie na mnie największe wiano oraz dary a dam, ile mi wyznaczycie; tylko dajcie mi tę pannę za żonę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWyznaczcie choćby największe wiano albo dar, zapłacę, ile chcecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę.