« 1Moj 34:17 1 Księga Mojżeszowa 34:18 1Moj 34:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ [tedy] Emor a jego syn❬u❭.
2.WUJEK.1923Podobało się podanie ich Hemorowi, i Sychemowi, synowi jego.
3.GDAŃSKA.1881I podobała się ta rzecz ich Hemorowi i Sychemowi, synowi Hemorowemu.
4.GDAŃSKA.2017I słowa ich spodobały się Chamorowi i jego synowi Sychemowi.
5.NEUFELD.1863I podobały się słowa ich w oczach Chamora i w oczach Szechema syna Chamora.
6.CYLKOWI znalazły upodobanie słowa ich w oczach Chamora, i w oczach Szechema, syna Chamora.
7.KRUSZYŃSKII podobały się słowa ich Hamorowi i Sychemowi, synowi Hamora.
8.MIESESSłowa ich wydawały się słusznemi Chămōrowi i Szěchemowi, synowi Chămōra,
9.SPITZER.1937I spodobały się słowa ich w oczach Chamora i w oczach Szchema, syna Chamora.
10.TYSIĄCL.WYD5Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa.
11.BRYTYJKASłowa ich podobały się Chamorowi i Sychemowi, synowi Chamora.
12.POZNAŃSKASłowa ich spodobały się Chamorowi i Sychemowi, synowi Chamora.
13.WARSZ.PRASKAChamor i jego syn Sychem usłuchali ich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich słowa znalazły upodobanie w oczach Chamora oraz w oczach Szechema, syna Chamora.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa te spodobały się Chamorowi i jego synowi Sychemowi.