« 1Moj 34:18 1 Księga Mojżeszowa 34:19 1Moj 34:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNics nie omięszka ❬...❭ [się] tego uczynić, cso oni chcieli ❬...❭
2.WUJEK.1923I nie odłożył młodzieniec, żeby nie miał zaraz uczynić, o co proszono; miłował bowiem bardzo onę dzieweczkę, a sam był zacny we wszystkim domu ojca swego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy nie odkładał on młodzieniec długo tej rzeczy, bo się był rozmiłował córki Jakóbowej; a on był ze wszech najzacniejszy w domu ojca swego.
4.GDAŃSKA.2017Młodzieniec nie odkładał więc tego, bo zakochał się w córce Jakuba. A był on ze wszystkich najbardziej szanowany w domu swego ojca.
5.NEUFELD.1863I nie opóźnił młodzieniec wykonania tego dzieła, gdyż pożądliwym był córki Jakoba; był on także najbardziej poważanym w domu ojca swego.
6.CYLKOWI nie omieszkał młodzieniec spełnić tej rzeczy, bo się rozmiłował w córce Jakóba; a był on najpoważańszy ze wszystkich w domu ojca swojego.
7.KRUSZYŃSKII nie zwlekał młodzieniec z wypełnieniem tego żądania, ponieważ podobał sobie w córce Jakóba; a był on najwięcej poważany w domu swego ojca.
8.MIESESi młodzieniec ten nie zwlekał z wykonaniem tego, albowiem znalazł upodobanie w córce Jakóba, a był on najbardziej poważany w całym domu ojca swojego.
9.SPITZER.1937I nie zwlekał młodzieniec uczynić tę rzecz, gdyż pragnął córki Jakóba, a był on poważany przez cały dom ojca swego.
10.TYSIĄCL.WYD5Młodzieniec ów nie zwlekał z załatwieniem sprawy, bo bardzo miłował córkę Jakuba; był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca.
11.BRYTYJKAMłodzieniec nie zawahał się uczynić tego, bo pokochał córkę Jakuba; był zaś najbardziej poważany w całej swej rodzinie.
12.POZNAŃSKAMłodzieniec nie zwlekał więc z wypełnieniem tego, bo zakochał się w córce Jakuba, a cieszył się najwyższym poważaniem wśród domowników ojca.
13.WARSZ.PRASKAMłodzieniec nie wahał się ani przez chwilę, by uczynić to, co mu radzono, ponieważ bardzo kochał córkę Jakuba. Jego właśnie szanowano najbardziej w całej rodzinie ojca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ów młodzieniec nie omieszkał spełnić tej rzeczy, gdyż rozkochał się w córce Jakóba; a w domu swojego ojca, był on najbardziej poważany ze wszystkich.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMłody człowiek nie zwlekał z podjęciem odpowiednich kroków, gdyż rozkochał się w córce Jakuba, a cieszył się on największym poważaniem w rodzie swego ojca.