« 1Moj 34:1 1 Księga Mojżeszowa 34:2 1Moj 34:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjąż gdyż uźrzał Sychem syn Emorow, wnęk Eweow ❬...❭ i począł ją miłować, i wziął ją, i spał s nią przezdzięcznie.
2.WUJEK.1923Którą ujrzawszy Sychem, syn Hemora Hewejskiego, książę onéj ziemie, rozmiłował się jéj: i porwał, i spał z nią, gwałt uczyniwszy pannie.
3.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy ją Sychem, syn Hemora Hewejczyka, książęcia ziemi onej, porwał ją, i spał z nią, i zelżył ją.
4.GDAŃSKA.2017A gdy zobaczył ją Sychem, syn Chamora Chiwwity, książę tej ziemi, porwał ją, spał z nią i ją zhańbił.
5.NEUFELD.1863I widział ją Szechem syn Chamora Chiwejczyka, księcia kraju i porwał ją i leżał przy niéj i zgwałcił ją.
6.CYLKOWI ujrzał ją Szechem, syn Chamora, Chiwejczyka, księcia owej ziemi, i porwał ją, i położył się przy niej, i zgwałcił ją.
7.KRUSZYŃSKII zobaczył ją Sychem, syn Hamora Hewejczyka, księcia tej ziemi, porwał ją, i spał z nią, uczyniwszy jej gwałt.
8.MIESESWtem ujrzał ją Szěchem, syn Chiwwejczyka Chămōra, księcia tej krainy, porwał ją, legł przy niej i dręczył ją.
9.SPITZER.1937I widział ją Szchem, syn Chamora, Chiwejczyka, księcia kraju, i porwał ją i leżał przy niej i znieważył ją.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy ją zobaczył Sychem, syn Chamora Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt.
11.BRYTYJKAGdy ją ujrzał Sychem, syn Chamora, Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją.
12.POZNAŃSKAUjrzał ją wtedy Sychem, syn Chiwwity Chamora, książę tego kraju; porwał ją i legł z nią, dopuszczając się na niej gwałtu.
13.WARSZ.PRASKAI oto zobaczył ją Sychem, syn Chamora Chiwwity, bardzo zamożnego. Porwał ją Sychem i zgwałcił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ujrzał ją Szechem, syn Chiwejczyka Chamora, księcia tej ziemi, oraz ją porwał, położył się przy niej i ją zgwałcił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zobaczył ją Sychem, syn Chiwity Chamora, księcia tego kraju, porwał ją i zgwałcił.