« 1Moj 34:19 1 Księga Mojżeszowa 34:20 1Moj 34:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA z tym szedł do miasta i mowił ludu rzekąc:
2.WUJEK.1923I wszedłszy w bronę miejską mówili do ludu:
3.GDAŃSKA.1881I przyszedł Hemor i Sychem, syn jego, do bramy miasta swego, i rzekli do mężów miasta swego mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Gdy Chamor i jego syn Sychem przyszli do bramy swego miasta, powiedzieli do mężczyzn swego miasta:
5.NEUFELD.1863I przyszli Chamor i Szechem syn jego do bramy miasta swego i przedstawili ludziom miasta swego, mówiąc:
6.CYLKOWI przyszedł Chamor i Szechem, syn jego, do bramy swego miasta, i przedstawili ludziom miasta swego, i rzekli:
7.KRUSZYŃSKIHamor i syn jego Sychem przyszli do bramy swego miasta i rzekli do mężów swego miasta, mówiąc:
8.MIESESWtedy udał się Chămōr z synem swoim Szěchemem do bramy miasta swego i rzekli do mężów miasta swego, mówiąc:
9.SPITZER.1937Więc przyszedł Chamor i Szchem, syn jego, do bramy miasta ich i przemówili do mężów miasta ich, mówiąc:
10.TYSIĄCL.WYD5Wszedłszy więc do bramy miasta, Chamor i syn jego, Sychem, tak przemówili do mieszkańców:
11.BRYTYJKAPotem przyszedł Chamor i Sychem, syn jego, do bramy miasta swego i rzekli do mieszkańców miasta swego tak:
12.POZNAŃSKAChamor i jego syn Sychem stanęli więc w bramie swego miasta i tak przemawiali do jego mieszkańców:
13.WARSZ.PRASKAChamor i jego syn Sychem poszli zatem do bramy miasta i tak przemówili do jego mieszkańców:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chamor i jego syn Szechem przyszli także do bramy swojego miasta i przedstawili to ludziom swego miasta, mówiąc:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChamor i Sychem, jego syn, przyszli zatem do bramy swego miasta i przekazali zgromadzonym: