« 1Moj 34:20 1 Księga Mojżeszowa 34:21 1Moj 34:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Ludzie ci to są spokojni, chcą z nami być, niechać kupczą w ziemi, [bo] ❬...❭ a będziemy jich dziewki[e] pojmować ❬...❭.
2.WUJEK.1923Mężowie ci spokojni są, a chcą mieszkać z nami: niech handlują w ziemi, i niechaj ją sprawują: która będąc szeroka i przestrona, sprawców potrzebuje: córki ich będziemy brać za żony, a nasze im dawać będziemy.
3.GDAŃSKA.1881Mężowie ci spokojnie żyją z nami; niechże mieszkają w tej ziemi, i niech handlują w niej, gdyż oto ziemia nasza dosyć jest przestronna dla nich; córki ich będziemy brać sobie za żony, a córki nasze będziemy im dawać.
4.GDAŃSKA.2017Ci mężczyźni spokojnie z nami żyją. Niech więc mieszkają w tej ziemi i handlują w niej, bo oto nasza ziemia jest dość przestronna dla nich. Będziemy brać sobie ich córki za żony, a nasze córki będziemy im dawać.
5.NEUFELD.1863Ci ludzie w pokoju są z nami, niech więc osiędą w kraju i objeżdżą go, kraj zaś obszernym jest dość dla nich, córki ich pojmiemy sobie za żony, a córki nasze damy im.
6.CYLKOW"Ludzie ci są pokojowo usposobieni dla nas, osiedliby na tej ziemi, i zawiązaliby stosunki w niej, bo ziemia oto przestronna przed nimi; córki ich bralibyśmy sobie za żony, a córki nasze oddalibyśmy im.
7.KRUSZYŃSKI"Ci ludzie są pokojowymi pomiędzy nami; niech mieszkają w tej ziemi i niech handlują w niej; ta ziemia oto jest dość szeroka na prawo i na lewo przed nimi. My będziemy brali córki ich za żony, a córki nasze damy im.
8.MIESES„Mężowie owi spokojnie żyją z nami. Oni osiądą w Kraju, będą krążyć [dla wymiany dóbr] po nim i kraj ten otwarty wszerz przed nimi. Będziem brali córki ich za żony, a córki nasze będziemy dawać im.
9.SPITZER.1937– Ludzie ci przyjaźni są wobec nas, więc zamieszkają w kraju i niech koczują w nim, a kraj, oto obszerny dość jest przed nimi; ich córki weźmiemy sobie za żony a córki nasze oddamy im.
10.TYSIĄCL.WYD5Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. Przecież jest tu dość przestrzeni dla nich. Córki ich będziemy brali sobie za żony, nasze zaś córki będziemy im oddawali.
11.BRYTYJKAMężowie ci są pokojowo usposobieni wobec nas, niech więc zamieszkają z nami w kraju i uprawiają w nim handel; ziemi jest tu dosyć dla nich. Córki ich brać będziemy sobie za żony, a córki nasze będziemy za nich wydawać.
12.POZNAŃSKA- Ci ludzie są przyjaźnie usposobieni do nas. Niechże mieszkają w tej ziemi i niech wędrują po niej; ziemia ta rozciąga się szeroko wzdłuż i wszerz przed nimi. Będziemy sobie brali za żony ich córki, a nasze córki damy im.
13.WARSZ.PRASKALudzie ci są naszymi przyjaciółmi. Będą mieszkali w tej okolicy, będą sobie nabywali na własność ziemię, której starczy tu dla wszystkich. My będziemy brali sobie za żony ich córki, a oni nasze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci ludzie są względem nas pokojowo usposobieni; niech osiądą na tej ziemi oraz zawiążą w niej stosunki, bo oto ziemia przed nimi jest przestronna. Ich córki będziemy sobie brać za żony, a nasze córki będziemy im oddawać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie ci są wobec nas pokojowo usposobieni. Pozwólmy im zamieszkać wspólnie z nami w tym kraju. Niech wśród nas żyją i pracują. Ziemi wystarczy także dla nich. Będziemy mogli żenić się z ich córkami, a nasze wydawać za nich.