« 1Moj 34:21 1 Księga Mojżeszowa 34:22 1Moj 34:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJedno ❬...❭ obrzeżemy nasze pachołki podług jich obyczaja,
2.WUJEK.1923Jedna rzecz jest, którą się nam odwłóczy, rzecz tak dobra: jeźli obrzeżemy mężczyzny nasze, narodu obyczaju naśladując.
3.GDAŃSKA.1881Ale tym sposobem pozwalają mężowie ci, mieszkać z nami, abyśmy byli jednym ludem: żeby był obrzezan między nami każdy mężczyzna, tak jako oni są obrzezani.
4.GDAŃSKA.2017Zgodzą się ci mężczyźni mieszkać z nami, byśmy byli jednym ludem, ale pod warunkiem, że każdy mężczyzna u nas będzie obrzezany, tak jak i oni obrzezani.
5.NEUFELD.1863Wszakże pod tym warunkiem będą nam powolni ci mężowie, aby mieszkali z nami, abyśmy się stali jednym ludem, jeżeli obrzezaném będzie u nas wszystko co jest męzkie, tak jak oni są obrzezani.
6.CYLKOWWszakże pod tym jedynie warunkiem zgodzą się ci ludzie zamieszkać z nami, i być ludem jednym, - jeżeli obrzezanym będzie u nas każdy mężczyzna, tak jako oni są obrzezani.
7.KRUSZYŃSKILecz pod tym warunkiem ci ludzie zgodzą się mieszkać między nami i być jednym narodem, jeśli wśród nas obrzeże się każdy mężczyzna, jako oni są obrzezani.
8.MIESESWszakże pod tym warunkiem tylko ustąpią nam ci ludzie, ażeby mieszkać przy nas, ażeby stać się jednym ludem, – jeśli zostanie obrzezan u nas każdy mężczyzna tak, jak oni obrzezani.
9.SPITZER.1937Tylko wtedy zgodzą się mężowie ci, aby zamieszkać przy nas, aby stać się narodem jednym, jeśli obrzezany będzie u nas każdy mężczyzna, jak oni są obrzezani.
10.TYSIĄCL.WYD5Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani.
11.BRYTYJKALecz mężowie ci zgadzają się zamieszkać z nami, aby stać się jednym ludem, tylko pod tym warunkiem, że każdy mężczyzna u nas zostanie obrzezany, tak jak oni są obrzezani.
12.POZNAŃSKACi mężowie zgodzą się jednak zamieszkać z nami i stać się jednym ludem, jeśli dokonamy obrzezania wszystkich naszych mężczyzn, podobnie jak oni sami są obrzezani.
13.WARSZ.PRASKAJednakże zgadzają się oni zamieszkać wśród nas i zbliżyć do nas tylko pod warunkiem, że wszyscy nasi mężczyźni poddadzą się obrzezaniu, tak jak to jest u nich we zwyczaju.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak ci ludzie zgodzą się z nami zamieszkać oraz być jednym ludem pod tym jedynie warunkiem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz ci ludzie zgadzają się zamieszkać wśród nas i być z nami jednym ludem tylko pod warunkiem, że obrzezamy u nas każdego mężczyznę, tak jak oni są obrzezani.