« 1Moj 34:22 1 Księga Mojżeszowa 34:23 1Moj 34:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ abychom wszytcy byli jeden lud w bydleniu”.
2.WUJEK.1923I majętność ich, i bydła, i co jedno mają, nasze będą: na to tylko pozwólmy, a mieszkając spółem, jeden lud uczynimy.
3.GDAŃSKA.1881Trzody ich, i majętności ich, i wszystkie bydła ich, azaż nie nasze będą? na to tylko im pozwólmy, a będą mieszkać z nami.
4.GDAŃSKA.2017Czyż ich stada i dobytek oraz wszelkie ich bydło nie będą nasze? Na to tylko im pozwólmy, a zamieszkają z nami.
5.NEUFELD.1863Stada ich i nabytek ich i wszystkie ich bydło, wszakże to naszém będzie, tylko bądźmy im powolni; aby się osiedlili u nas.
6.CYLKOWStada ich i dobytek ich, i wszelkie bydło ich, czyż nie naszém będzie? Tylko bądźmy im powolni, i niech zamieszkają z nami."
7.KRUSZYŃSKIIch stada, ich majątek i wszystko ich bydło czyż nie są dla nas? Tylko przystąpmy do nich i niech mieszkają z nami".
8.MIESESDobytek ich, mienie ich i wszystkie bydło ich, – czyż one nie przypadną nam? Tylko my ustąpim im, a osiądą z nami”.
9.SPITZER.1937Stada ich i dobytek ich i wszystko bydło ich, czyż nie będą nasze one? Tylko uczyńmy zadość im i zamieszkają przy nas.
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas? Byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami.
11.BRYTYJKACzyż trzody ich i dobytek ich, i wszystko bydło ich nie będzie nasze? Dajmy im tylko naszą zgodę, aby zamieszkali wśród nas.
12.POZNAŃSKACzyż ich stada, dobytek i wszystko bydło nie będzie naszym? Oni zamieszkają z nami, byleśmy tylko zgodzili się na ich żądanie.
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób wszystkie ich stada, cały ich dobytek, łącznie z bydłem, staną się naszą własnością. Jeśli tylko spełnimy ich żądanie, na pewno pozostaną z nami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich stada, ich dobytek oraz wszelkie ich bydło, czyż nie będzie naszym? Tylko bądźmy im posłuszni oraz niech z nami zamieszkają.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy jednak ich dobytek i mienie, i całe ich bydło nie stanie się przez to nasze? Tylko wyraźmy zgodę i niech zamieszkają wśród nas.