« 1Moj 34:24 1 Księga Mojżeszowa 34:25 1Moj 34:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy gdyż było trzeci dzień, gdyż w nawięcszej boleści byli, dwa syny Jakobowa Symeon a Lewi ❬...❭ wziąwszy miecze szli do miasta a zbiłasta wszytki męże,
2.WUJEK.1923Ali oto dnia trzeciego, gdy najcięższa boleść z ran bywa: porwawszy dwaj synowie Jakobówi, Symeon i Lewi, bracia Dyny miecze, weszli do miasta śmiele: i pobiwszy wszystkę mężczyznę,
3.GDAŃSKA.1881I stało się dnia trzeciego gdy byli w najcięższym bólu, tedy wzięli dwaj synowie Jakóbowi, Symeon i Lewi, bracia Dyny, każdy miecz swój, a weszli do miasta śmiele, i pomordowali wszystkie mężczyzny.
4.GDAŃSKA.2017A trzeciego dnia, gdy najbardziej cierpieli, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze i śmiało weszli do miasta, i pomordowali wszystkich mężczyzn.
5.NEUFELD.1863I stało się dnia trzeciego, gdy byli cierpiącymi, wzięli dwaj synowie Jakoba, Szymeon i Lewi bracia Dinah każdy miecz swój i naszli na miasto bezpiecznie, i zabili wszystko co było męzkie.
6.CYLKOWI stało się dnia trzeciego, gdy byli w bólu, wzięli wtedy dwaj synowie Jakóba, Szymeon i Lewi, bracia Diny, każdy miecz swój, i napadli na miasto śmiało, i wymordowali wszystkich płci męzkiej.
7.KRUSZYŃSKIDnia trzeciego, gdy wszyscy byli cierpiącymi, dwaj synowie Jakóba, Symeon i Lewi, bracia Diny, każdy wziął miecz, weszli do miasta bezpiecznie i wymordowali wszystkich mężczyzn.
8.MIESESDnia trzeciego działo się, iż – gdy oni byli zbolali – wzięli dwaj synowie Jakóba, Szymon i Lewi, bracia Diny, każdy miecz swój, naszli na miasto, uważające się za bezpieczne, – i pozabijali każdego mężczyznę;
9.SPITZER.1937I stało się w dniu trzecim, gdy byli w boleściach, wtedy wzięli dwaj synowie Jakóba, Szymon i Lewi, bracia Diny, każdy miecz swój i przybyli do miasta pewni siebie i zabili wszystkich mężczyzn.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn.
11.BRYTYJKAA trzeciego dnia, gdy byli cierpiący, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn.
12.POZNAŃSKAAle trzeciego dnia, gdy oni najbardziej cierpieli, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, chwycili za miecze, wpadli śmiało do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn.
13.WARSZ.PRASKAWskutek tego po trzech dniach zaczęli chorować. Wtedy właśnie, chwyciwszy za miecze, wtargnęli do miasta dwaj bracia Diny, synowie Jakuba, Symeon i Lewi. Wymordowali wszystkich mężczyzn,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A trzeciego dnia, gdy byli w bólu, stało się, że dwaj bracia Diny, synowie Jakóba Szymeon i Lewi, wzięli każdy swój miecz, śmiało napadli na miasto oraz wymordowali wszystkie osoby płci męskiej.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak trzeciego dnia, gdy wciąż byli obolali, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli każdy swój miecz, napadli na niczego nie przeczuwających mieszkańców i wybili wszystkich mężczyzn.