« 1Moj 34:25 1 Księga Mojżeszowa 34:26 1Moj 34:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPEmor a Sychem ❬...❭ i wzięłasta swą siostrę ❬...❭
2.WUJEK.1923Hemora i Sychema wespół zamordowali, wziąwszy z domu Sychema Dynę, siostrę swoję.
3.GDAŃSKA.1881Hemora też i Sychema, syna jego, zabili mieczem, a wziąwszy Dynę z domu Sychemowego, odeszli.
4.GDAŃSKA.2017Zabili ostrzem miecza także Chamora oraz jego syna Sychema i zabrali Dinę z domu Sychema, i odeszli.
5.NEUFELD.1863I Chamora i Szechema syna jego zabili ostrzem miecza i zabrali Dinah z domu Szechema i wyszli.
6.CYLKOWI Chamora i Szechema, syna jego, zabili ostrzem miecza, i zabrali Dinę z domu Szechema i odeszli.
7.KRUSZYŃSKIZabili również ostrzem miecza Hamora, oraz syna jego Sychema, zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli.
8.MIESESteż i Chămōra i syna jego Szěchema zabili ostrzem miecza, poczem zabrali Dinę z domu Szěchema i odeszli.
9.SPITZER.1937I Chamora i Szchema, syna jego, zabili ostrzem miecza i zabrali Dinę z domu Szchema i odeszli.
10.TYSIĄCL.WYD5Zabili mieczem również Chamora i syna jego, Sychema, i odeszli.
11.BRYTYJKAZabili mieczem Chamora oraz Sychema, syna jego, i zabrali Dinę z domu Sychema, i odeszli.
12.POZNAŃSKAZabili też mieczem Chamora i jego syna Sychema, zabrali Dinę z domu Sychema i uszli.
13.WARSZ.PRASKAzabili także Chamora i jego syna Sychema, po czym, zabrawszy z domu Sychema siostrę, powrócili do siebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ostrzem miecza zabili Chamora, jego syna Szechema, po czym z domu Szechema zabrali Dinę i odeszli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZabili przy tym także Chamora i Sychema, jego syna, zabrali Dinę z domu Sychema - i odeszli.