« 1Moj 34:26 1 Księga Mojżeszowa 34:27 1Moj 34:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ a zatym drudzy synowie Jakobowi bieżawszy i pobili wszytko miasto, aż było pusto, mszcząc gańby swej siostry.
2.WUJEK.1923A gdy oni wyszli, przypadli na pobite drudzy synowie Jakóbowi: i splądrowali miasto na pomstę zgwałcenia.
3.GDAŃSKA.1881Drudzy też synowie Jakóbowi przyszli do pobitych, i złupili miasto, przeto iż zgwałcili siostrę ich.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Jakuba wpadli do pomordowanych i złupili miasto za to, że zhańbili ich siostrę.
5.NEUFELD.1863Synowie Jakoba naszli na zabitych i zrabowali miasto, dla tego że zhańbiono siostrę ich.
6.CYLKOWSynowie zaś Jakóba naszli na zabitych, i zrabowali miasto, w którém zhańbili siostrę ich.
7.KRUSZYŃSKISynowie Jakóba napadli na zmarłych i zrabowali miasto, ponieważ znieważyli siostrę ich.
8.MIESESNastępnie przystąpili synowie Jakóba do zabitych i złupili miasto, ponieważ oni zbezcześcili siostrę ich;
9.SPITZER.1937Synowie Jakóba naszli na zabitych i splądrowali miasto, w którym shańbiono siostrę ich.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [pozostali] synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę.
11.BRYTYJKASynowie Jakuba zaś napadli na pobitych i złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę.
12.POZNAŃSKA[Inni] synowie Jakuba wpadli do pomordowanych i złupili miasto za pohańbienie ich siostry.
13.WARSZ.PRASKAPotem synowie Jakuba obchodzili domy pomordowanych i spustoszyli całe miasto, w którym została zhańbiona ich siostra.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto synowie Jakóba naszli na zabitych i zrabowali miasto, w którym zhańbili ich siostrę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem synowie Jakuba ruszyli na pobitych i, ponieważ zhańbiono ich siostrę, złupili miasto.