« 1Moj 34:28 1 Księga Mojżeszowa 34:29 1Moj 34:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa dziatki i żony jich związawszy zabrali.
2.WUJEK.1923Dziatki téż ich i żony w niewolą zabrali.
3.GDAŃSKA.1881I wszystkę majętność ich, i wszystkie dzieci ich, i żony ich, w niewolą zabrali, i wybrali wszystko, co w domach było.
4.GDAŃSKA.2017Cały ich majątek, wszystkie ich dzieci i żony wzięli do niewoli i zrabowali wszystko, co było w domach.
5.NEUFELD.1863I cały ich dobytek i wszystką ich dziatwę i kobiety ich wzięli w niewolę i zrabowali, i wszystko co było w domu.
6.CYLKOWI całe mienie ich, i wszystką dziatwę ich, i kobiety ich zabrali w niewolę, i zrabowali też wszystko, co w domach było.
7.KRUSZYŃSKIZłupili i zabrali jako łup cały ich majątek, wszystkie ich dzieci i kobiety, i wszystko, co było w domu.
8.MIESEScałe mienie ich, wszystką ich dziatwę i żony ich wzięli do niewoli i złupili też wszystko, co było po domach.
9.SPITZER.1937I całe mienie ich i wszystkie dzieci ich i kobiety ich uprowadzili i splądrowali wszystko, co było w domach.
10.TYSIĄCL.WYD5Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach.
11.BRYTYJKAUprowadzili do niewoli całe ich mienie i wszystkie ich dzieci, i kobiety i złupili wszystko, co było w domach.
12.POZNAŃSKAUprowadzili całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety, i złupili wszystko, co było po domach.
13.WARSZ.PRASKAZabrali cały ich dobytek, dzieci i kobiety, a także wszystko, co znaleźli w ich domostwach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz ich całe mienie; zabrali też w niewolę wszystkie ich dzieci, ich kobiety i zrabowali wszystko, co było w domach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZagarnęli też całe ich bogactwo, uprowadzili wszystkie ich dzieci i wszystkie ich kobiety - złupili wszystko, co znaleźli w ich domach.