« 1Moj 34:2 1 Księga Mojżeszowa 34:3 1Moj 34:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭
2.WUJEK.1923I spoiła się z nią dusza jego, a smutną ubłagał łagodnemi słowy.
3.GDAŃSKA.1881I spoiła się dusza jego z Dyną, córką Jakóbową, a rozmiłowawszy się dzieweczki, mówił do serca jej.
4.GDAŃSKA.2017I przylgnęła jego dusza do Diny, córki Jakuba, a zakochał się w dziewczynie i czule do niej mówił.
5.NEUFELD.1863I przylgnęła dusza jego do Dinah córki Jakoba i polubił tę dziewczynę i przemówił do serca dziewczyny.
6.CYLKOWI przylgnęła dusza jego do Diny, córki Jakóba, i pokochał tę dziewicę, i przemawiał do serca dziewicy.
7.KRUSZYŃSKIDusza jego przywiązała się do Diny, córki Jakóbowej, pokochał tę pannę i przemawiał do serca panny.
8.MIESESDusza jego przylgnęła do Diny, córki Jakóba, pokochał dziewczynę, namawiał dziewczynę,
9.SPITZER.1937A przylgnął duszą swą do Diny, córki Jakóba, i pokochał tę dziewicę i przemawiał do serca dziewicy.
10.TYSIĄCL.WYD5I całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał.
11.BRYTYJKAPrzylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule do niej się odzywał.
12.POZNAŃSKAI przywiązał się całym sercem do Diny, córki Jakuba; pokochał dziewczynę i tkliwie przemawiał do niej.
13.WARSZ.PRASKAAle darzył też Dinę, córkę Jakuba, wielką miłością i przemawiał do niej bardzo czule.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jego dusza przylgnęła do córki Jakóba Diny, pokochał tą dziewczynę i przemawiał do serca panny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCałym sercem przylgnął jednak do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i okazywał jej czułość.