« 1Moj 34:29 1 Księga Mojżeszowa 34:30 1Moj 34:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ tedy rzekł Jakob ku Symeonowi a Lewi: „Zamąciliście mię a w wieliką nienawiść uczyniliści❬e mię❭ Kanajskim a Ferezejskim ❬...❭ Bo nas jest mało, a oni się zbiorą a zagładzą mnie i wszytek moj dom”.
2.WUJEK.1923Co gdy zbroili śmiele. Jakób rzekł do Symeona i Lewi: Zafrasowaliście mię, i przywiedliście mię w ohydę Chananejczykom i Pherezejczykom, obywatelom téj ziemie. Nas nie wiele: oni zgromadziwszy się porażą mię, i zginę ja, i dom mój.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Jakób do Symeona i Lewiego: Zafrasowaliście mię, a przywiedliście mię w ohydę u obywateli ziemi tej, u Chananejczyków i Ferezejczyków; ja niewielką liczbę ludu mam, a zebrawszy się przeciwko mnie, porażą mię, a tak zginę ja, i dom mój
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub powiedział do Symeona i Lewiego: Zaniepokoiliście mnie, czyniąc mnie obrzydliwym u mieszkańców tej ziemi, u Kananejczyków i Peryzzytów. Ja mam niewielką liczbę ludzi, a oni zbiorą się przeciwko mnie i uderzą na mnie. I tak zginę ja i mój dom.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jakob do Szymeona i do Lewi: zasmuciliście mnie, obmierziwszy mnie mieszkańcom kraju Kenaanejowi i Peryzejowi, bo ja mam szczupłą garstkę ludzi, a gdy się zbiorą na mnie, to mnie pobiją a zostanę wytępionym, ja i dom mój.
6.CYLKOWI rzekł Jakób do Szymeona i Lewiego: "Wprowadziliście mnie w biedę, poróżniwszy mnie z mieszkańcami tej ziemi, z Kanaanejczykiem i Peryzejczykiem! A stanowię ja garstkę nieliczną: gdy zgromadzą się przeciwko mnie, porażą mnie, i wytępionym będę ja i dom mój."
7.KRUSZYŃSKITedy Jakób powiedział do Symeona i do Lewiego: "Zasmuciliście mnie i sprowadziliście na mnie nienawiść mieszkańców ziemi Kanaanejczyków i Peryzejczyków. Ja mam małą liczbę ludzi; zbiorą się przeciwko mnie, zabiją mnie i będę zniszczony - ja i dom mój".
8.MIESESWówczas rzekł Jakób do Szymona i do Lewiego: „Zamąciliście mnie, poróżniwszy mnie z mieszkańcami Kraju: Kănāănejczykami i Pěrizzejczykami, a ja wszak nieliczną jestem garstką. Jeśli zbiorą się przeciwko mnie, wybiją mnie i ja zostanę zgładzony, oraz dom mój”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł Jakób do Szymona i Lewiego: – Zmartwiliście mnie, żeście znienawidzonym uczynili mnie wśród mieszkańców tego kraju, u Kanaanity i Perezyty, a ja jestem garstką co do ilości, więc skoro zgromadzą się przeciw mnie, to pobiją mnie, i będę wytępiony ja i dom mój!
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego: Sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzzyci. Ja przecież nielicznych mam ludzi, i jeżeli oni wystąpią razem przeciwko mnie, poniosę porażkę - zginę ja i cała moja rodzina.
11.BRYTYJKAWtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego: Sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzyjczyków, a przecież ja mam mało ludzi, i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój.
12.POZNAŃSKAWtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego: - Postawiliście mnie w trudnym położeniu! Sprowadziliście na mnie nienawiść mieszkańców tego kraju, Kanaanitów i Peryzzytów. Mam niewielu ludzi, a gdy oni połączą się przeciw mnie, pokonają mnie i zginę ja i mój dom!
13.WARSZ.PRASKAWtedy jednak powiedział Jakub do Symeona i Lewiego: Sprowadziliście na mnie kłopot nie lada. Przecież teraz znienawidzą mnie wszyscy mieszkańcy w tym kraju, Kananejczycy i Peryzzyci. Ja należę do małego plemienia. Jeśli oni się połączą i zaatakują mnie, poniosę klęskę, ja i cała moja rodzina.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jakób powiedział do Szymeona i Lewiego: Zaniepokoiliście mnie, czyniąc cuchnącym u mieszkańców tej ziemi, u Kanaanejczyków oraz Peryzejczyków. A ja stanowię nieliczną garstkę; porażą mnie, gdy się przeciwko mnie zgromadzą i będę wytępiony ja i mój dom.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jakub wyrzucił Symeonowi i Lewiemu: Narobiliście mi kłopotów i obrzydziliście mnie mieszkańcom tej ziemi, Kananejczykom i Peryzytom. Ja nie mam tylu ludzi, co oni. Jeśli zbiorą się przeciwko mnie, przegram i zginę ja oraz moja rodzina.