« 1Tym 5:25 1 List do Tymoteusza 6:1 1Tym 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574KTórzykolwiek są pod jarzmem niewolnicy, swoje pany niech za wszelakiej czci godne poczytają, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona.
2.WUJEK.1923Słudzy, którzykolwiek są pod jarzmem, niech rozumieją pany swe godne wszelakiéj czci, aby imię Pańskie i nauka nie była bluźniona.
3.RAKOW.NTKtórzykolwiek są pod jarzmem słudzy, niech własne Gospodarze wszelakiej czci godne być rozumieją; aby imię Boże i nauka nie była bluźniona.
4.GDAŃSKA.1881Którzykolwiek słudzy są pod jarzmem, niech rozumieją panów swych godnych być wszelakiej czci, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce.
6.JACZEWSKISłudzy niechaj panów swoich wszelką czcią otaczają, by imię Pańskie i nauka nasza bluźnionemi nie były.
7.SYMONWszyscy, co są pod jarzmem, niewolnicy mają uważać swych panów za godnych wszelkiej pamięci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.
8.MARIAWICIA którzykolwiek są pod jarzmem słudzy, niech uważają swych panów za wszelkiej czci godnych, aby Imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.
9.DĄBR.WUL.1973Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nauce i imieniu Pańskiemu nie bluźniono.
10.DĄBR.GR.1961Wszyscy, którzy znajdują się pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swych panów za godnych wielkiej czci, aby imieniu Pańskiemu i nauce nie bluźniono.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i naszej nauce.
12.BRYTYJKAA niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono.
13.POZNAŃSKAWszyscy, którzy dźwigają jarzmo niewolnictwa, niech uważają swoich panów za godnych wszelkiej czci, żeby nikt nie bluźnił imieniu Boga i nauce Chrystusowej.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy, którzy są pozbawieni wolności, powinni uważać swoich panów za godnych szacunku, żeby nikt nie mógł znieważać Imienia Bożego i [naszej] nauki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swoich panów za należnych każdego szacunku, aby Imię Boga i nauka nie była spotwarzana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Chodzi o to, aby nie znieważano imienia Boga ani nauczanych przez nas zasad.
17.TOR.PRZ.Ci liczni, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Boga i nauce nie bluźniono.