« 1Tym 6:11 1 List do Tymoteusza 6:12 1Tym 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Goń dobrą gonitwę wiary, pojmaj wieczny żywot, do któregoś wezwan, i wyznałeś dobre wyznanie przed mnogiemy świadki.
2.WUJEK.1923Bojuj dobry bój wiary, dostępuj żywota wiecznego, do którego jesteś wezwan i wyznałeś dobre wyznanie przed wielą świadków.
3.RAKOW.NTBojuj on dobry bój wiary, chwyć się wiecznego żywota, do którego też jesteś wezwan, i wyznałeś dobre wyznanie przed wielu świadków.
4.GDAŃSKA.1881Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami.
5.GDAŃSKA.2017Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
6.JACZEWSKIStawaj mężnie w obronie wiary, jakieś to już nieraz czynił publicznie; gromadź sobie zasługi na żywot wieczny, do którego powołany jesteś.
7.SYMONPotykaj się dobrem potykaniem wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwan, i dla którego złożyłeś dobre wyznanie wiary przed wieloma świadkami.
8.MARIAWICIBojuj dobry bój wiary, dosięgnij żywota wiecznego, do któregoś jest wezwany i uczyniłeś dobre wyznanie przed wielu świadkami.
9.DĄBR.WUL.1973Prowadź dobry bój wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i dla którego złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
10.DĄBR.GR.1961Prowadź dobry bój wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i dla którego złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
11.TYSIĄCL.WYD5Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
12.BRYTYJKAStaczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
13.POZNAŃSKAStawaj dzielnie w zawodach - w zawodach wiary. Zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś powołany i wyznałeś uroczyście swą wiarę wobec wielu świadków.
14.WARSZ.PRASKAZmagaj się zmaganiem uczciwym o wiarę, zarabiaj na życie wieczne, gdyż właśnie do niego zostałeś powołany i o nim to złożyłeś chlubne świadectwo, i to wobec wielu świadków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Walcz piękny bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś szlachetne wyznanie przed wieloma świadkami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStaczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego; do niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków.
17.TOR.PRZ.Staczaj dobry bój wiary, chwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.