« 1Tym 6:13 1 List do Tymoteusza 6:14 1Tym 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyś chował te przykazania, bez zmazy i przygany, aż do objaśnienia pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Abyś zachował rozkazanie bez zmazy, nie naganione aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3.RAKOW.NTAbyś chował to przykazanie, bez zmazy, bez przygany, aż do oświecenia Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIabyś dane ci zlecenie wykonał z całą ścisłością, i abyś nie zasłużył na naganę, a to aż do dnia przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
7.SYMONabyś zachował rozkazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
8.MARIAWICIabyś strzegł przykazania bez zmazy, bez przygany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973abyś zachował to rozkazanie bez skazy i nienagannie aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961abyś zachował ten rozkaz bez skazy i nienagannie aż do zjawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAAbyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKAzachowej te przepisy ściśle i dokładnie, aż do objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAażebyś przestrzegał przykazania i zachowywał je nienaruszone, sam będąc bez zarzutu aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byś strzegł aż do przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niesplamione i nienaganne przykazanie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITabyś zachował przykazanie bez skazy i zarzutu, aż do przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
17.TOR.PRZ.Abyś strzegł tego przykazania bez zmazy, bez nagany, aż do ukazania się Pana naszego Jezusa Chrystusa,