« 1Tym 6:17 1 List do Tymoteusza 6:18 1Tym 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Roskazuj im) dobrze czynić, bogatemi być w uczynkach dobrych, (aby) byli użyci,
2.WUJEK.1923Dobrze czynić, w uczynki dobre zbogacić się, łacno dawać, użyczać,
3.RAKOW.NTAby dobrze czynili, zbogacieli w uczynki dobre, łacnymi ku udzieleniu byli, użytymi;
4.GDAŃSKA.1881Aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali,
5.GDAŃSKA.2017Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi;
6.JACZEWSKIZalecaj im, aby byli dobrymi; aby bogacili się w dobre uczynki; aby dorobkiem swoim dzielili się z drugimi;
7.SYMONżeby dobrze czynili, w uczynki dobre się bogacili, szczodrze i chętnie drugim udzielali,
8.MARIAWICIżeby byli dobroczynnymi, aby byli bogatymi w dobre uczynki, aby łatwo udzielali i dawali,
9.DĄBR.WUL.1973Niechaj dobrze czynią stając się bogaczami dobrych uczynków. Niechaj szczodrze innym dają i z nimi się dzielą,
10.DĄBR.GR.1961Niechaj dobrze czynią stając się bogaczami dobrych uczynków. Niechaj szczodrze innym dają i dzielą się z nimi,
11.TYSIĄCL.WYD5niech czynią dobrze, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą hojni, uspołecznieni,
12.BRYTYJKAAżeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi,
13.POZNAŃSKANiech czynią dobrze, i pomnażają dobre czyny, niech będą hojni i dzielą się z drugimi.
14.WARSZ.PRASKAZachęcaj ich, aby postępowali uczciwie, bogacąc się coraz bardziej w dobre uczynki; niech będą hojni, wrażliwi na potrzeby drugich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By słusznie postępować, wzbogacać się w szlachetnych uczynkach, być hojnymi, skłonnymi do dzielenia się,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się.
17.TOR.PRZ.Aby innym dobrze czynili, bogacili się w dobre czyny, byli hojni i chętnie dzielili się,