« 1Tym 6:1 1 List do Tymoteusza 6:2 1Tym 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A którzy wierne pany mają, niech (imi) nie gardzą iż bracia są, ale (tem) więcej niech się (jim) zniewalają, że wierni są i mili, i (tegoż) dobrodziejstwa społecznicy. Tego ucz i napominaj.
2.WUJEK.1923A którzy mają pany wierne, niech nie wzgardzają, iż są bracia; ale tem więcéj niech służą, iż są wierni i umiłowani, którzy dobrodziejstwa są uczestnikami. Tego nauczaj i napominaj.
3.RAKOW.NTA którzy wierne mają gospodarze, niech ich nie wzgardzają dla tego, iż bracia są; ale tym więcej niech służą, iż wierni są, i mili, którzy onoż dobrodziejstwo przyjmują. Tych rzeczy nauczaj, i napominaj.
4.GDAŃSKA.1881A którzy mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, dlatego iż są braćmi, ale tem raczej niech służą, iż są wierni i mili, dobrodziejstwa Bożego uczestnicy. Tego nauczaj i do tego upominaj.
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, bo są wiernymi i umiłowanymi, uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
6.JACZEWSKIKto jest w służbie u chrześcianina, niechaj się z nim nie spoufala, i niechaj nie lekceważy sobie swej służby, ale niech ją tem gorliwiej spełnia, pomnąc na to, że chlebodawcami jego są wierni, umiłowani Boga i mający udział w łaskach jego. Tak nauczaj i do tego zachęcaj.
7.SYMONA ci, którzy mają panów wiernych, niechaj ich nie lekceważą, że są ich braćmi: ale tem więcej niechaj im służą, iż to są wierni i Bogu mili, którzy z dobrej ich służby korzystają. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
8.MARIAWICIA ci, którzy mają panów wierzących, niechże ich sobie nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale tem więcej niech im służą, że są wiernymi i umiłowanymi i że też dobrodziejstwa (Boskiego) są uczestnikami. Tego nauczaj i w tem napominaj.
9.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy mają panów chrześcijan, niechaj ich nie lekceważą, jako że są ich braćmi, ale tym więcej niech im służą, bo przecież chrześcijanami są i ukochanymi ci, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
10.DĄBR.GR.1961A ci, którzy mają panów chrześcijan, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są ich braćmi, ale tym gorliwiej niech im służą, bo przecież chrześcijanami są i ukochanymi, uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
11.TYSIĄCL.WYD5Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj!
12.BRYTYJKACi zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
13.POZNAŃSKACi zaś, którzy mają panów wierzących, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są to ich bracia. Niechaj raczej tym lepiej im służą, bo wierzącymi i ukochanymi braćmi są ci, którym usługują. Pożytki z prawdziwej pobożności Tego nauczaj i to nakazuj!
14.WARSZ.PRASKANatomiast ci, których panowie są chrześcijanami, niech nie wykorzystują tego faktu, by czując się ich braćmi, nie okazywać im czci należnej. Przeciwnie, niech im służą tym lepiej właśnie dlatego, że są oni wierzącymi, czyli zasługują na szczególną miłość. Oto jak powinieneś nauczać i napominać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci, co mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi; ale niech więcej służą, gdyż są wierzącymi i umiłowanymi współuczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj oraz zachęcaj.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, lecz niech im tym bardziej służą, bo przecież ci, którzy z tej dobrej służby korzystają, są ludźmi wierzącymi i ukochanymi.Końcowe polecenia Tego nauczaj i do tego zachęcaj.
17.TOR.PRZ.A którzy mają wierzących panów, niech nimi nie gardzą, dlatego że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, gdyż oni jako wierni i umiłowani są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj.