« 1Tym 6:19 1 List do Tymoteusza 6:20 1Tym 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O Tymotheuszu coć polecono strzeż, wiarując się plugawych słów, nowin, i sprzeczania fałszywie mniemanej znajomości,
2.WUJEK.1923O Tymotheuszu! strzeż tego, coć powierzono, warując się niezbożnych nowości słów, i odpórności fałszywie nazwanéj umiejętności,
3.RAKOW.NTO Timotheuszu! tego co tobie zwierzono, strzeż, zchraniając się plugawych próżnomowności, i sprzeczania fałszywie mianowanej umiejętności;
4.GDAŃSKA.1881O Tymoteuszu! strzeż tego, czegoć się powierzono, a brzydź się świecką próżnomównością i sprzeczaniem około fałszywie nazwanej umiejętności,
5.GDAŃSKA.2017Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy;
6.JACZEWSKIO Tymoteuszu, strzeż złożonego u siebie skarbu; nie uganiaj się za żadnemi nowinkami, które zaprzeczając sobie wzajemnie, mienią się być mądrością.
7.SYMONO Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu: unikając światowych słów nowotnych, sprzeczności nauki, fałszywie noszącej to miano.
8.MARIAWICIO Tymoteuszu, rzeczy zwierzonej ci strzeż, chroniąc się niepobożnych, nowych nauk i zarzutów ze strony tak zwanej fałszywie wiedzy,
9.DĄBR.WUL.1973O, Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu unikając światowych słów nowości i sprzeciwów rzekomej nauki.
10.DĄBR.GR.1961O, Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu; unikaj próżnych światowych słów i sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki.
11.TYSIĄCL.WYD5O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary], unikając światowej, czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń fałszywej wiedzy,
12.BRYTYJKATymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,
13.POZNAŃSKATymoteuszu, strzeż powierzonego ci dobra. Unikaj czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń, które głosi rzekoma wiedza.
14.WARSZ.PRASKAO Tymoteuszu, pilnuj bardzo troskliwie depozytu [prawd wiary]! Unikaj jałowych dyskusji i wzajemnie wykluczających się teorii, które są wyrazem rzekomej mądrości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, Tymoteuszu, ustrzeż ten depozyt, unikając nieczystych, pustych mów oraz przeciwnych wniosków, niesłusznie zwanych poznaniem,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki,
17.TOR.PRZ.O Tymoteuszu! Strzeż tego depozytu, unikaj pospolitej, pustej mowy i przeciwstawnego, fałszywie pojętego poznania,