« 1Tym 6:3 1 List do Tymoteusza 6:4 1Tym 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(To ten) nadyma się, nic nie umiejąc, ale szalejąc około gadek i około słownego boju, z których bywa zawiść, spór, bluźnierstwa, podejrzenia złe.
2.WUJEK.1923Pyszny jest, nic nie umiejący, ale chorujący około gadek i sporów o słowiech, z których pochodzą zazdrości, swary, bluźnierstwa, złe podejrzenia,
3.RAKOW.NTNadął się, nic nie umiejąc, ale chorując około gadek i sporów o słowiech; z których bywa zazdrość, swar, bluźnierzstwa, podejźrzenia złe,
4.GDAŃSKA.1881Taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenia, złe podejrzenia,
5.GDAŃSKA.2017Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia;
6.JACZEWSKIten pokazałby się być pysznym, w nauce słabym, a tem samem, mającym skłonność do zazdrości, sporów, bluźnierstw, podejrzeń
7.SYMONtaki pyszny jest, a nic nie umie, ale choruje na wszczynanie sporów i kłócenie się o słowa: z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
8.MARIAWICIten jest pyszny, nic nie wie, ale tylko choruje na (różne) kwestye i walki na słowa, z których wynikają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złe domysły,
9.DĄBR.WUL.1973ten jest pyszny i nic nie umie, a tylko choruje na wszczynanie kłótni i walk o słowa. Z tego powstają zazdrości, sprzeczki, bluźnierstwa, złe podejrzenia,
10.DĄBR.GR.1961ten jest pyszny i nic nie umie, a tylko choruje na wszczynanie kłótni i walk o słowa. Z tego powstają zazdrości, sprzeczki, bluźnierstwa, nikczemne podejrzenia,
11.TYSIĄCL.WYD5[to] jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
12.BRYTYJKATen jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
13.POZNAŃSKAto zaślepia go pycha. Niczego nie rozumie, cierpi na manię spierania się i walki o słowa. Z tego pochodzą zawiść, gniew, przekleństwa, złośliwe podejrzenia,
14.WARSZ.PRASKAten trwa we własnej pysze i niczego nie rozumie, gubiąc się w coraz to innych dociekaniach i słownych utarczkach. A stąd prosta już droga do zawiści, sprzeczek, bluźnierstw, złośliwych podejrzeń,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ten jest zarozumiały, nic nie rozumie, ale ma bzika co do badań i sporów o słowa, z których powstaje zazdrość, kłótnia, zniesławianie, niegodziwe domysły.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITten jest nadęty, niczego nie rozumie, choruje na wszczynanie sporów oraz walk o słowa. Rodzi się z tego zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
17.TOR.PRZ.Ten jest nadęty, nic nie wie, lecz choruje na spory i walki o słowa, z których rodzą się zazdrość, kłótnie, bluźnierstwa, złe podejrzenia,