« 1Tym 6:4 1 List do Tymoteusza 6:5 1Tym 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Złośliwe ćwiczenia ludzi pokażonych smysłem, i którzy utracili prawdę, mniemający zysk być zbożnością. Odstąp od takowych.
2.WUJEK.1923Spierania się ludzi na umyśle skażonych, i którzy utracili prawdę, rozumiejących zyskiem pobożność,
3.RAKOW.NTPrzewrotne ćwiczenia skażonych ludzi na umyśle i pozbawionych prawdy, mniemających że zyskiem jest pobożność: Odstąpże od takowych.
4.GDAŃSKA.1881Przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym; odstąpże od takich.
5.GDAŃSKA.2017Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich.
6.JACZEWSKIi zatargów, jakim się oddają ludzie słabej głowy, karmiący się fałszem, w wiasnym zysku widzący pobożność.
7.SYMONwalki ustawiczne ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy mniemają, że pobożność jest zyskiem.
8.MARIAWICIpróżne spory ludzi na umyśle skażonych, którzy pozbawieni są prawdy i którzy pobożność sprosnym zyskiem czynią. Takich unikaj.
9.DĄBR.WUL.1973nieustanne spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy uważają pobożność za źródło zysku.
10.DĄBR.GR.1961nieustanne spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy uważają pobożność za źródło zysku.
11.TYSIĄCL.WYD5ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
12.BRYTYJKACiągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski.
13.POZNAŃSKAciągłe kłótnie ludzi o przewrotnym usposobieniu, którzy zagubili poczucie prawdy i myślą, że z pobożności można zrobić źródło zysku.
14.WARSZ.PRASKAdo nie kończących się sporów prowadzonych przez ludzi o wypaczonych umysłach, pozbawionych jakiegokolwiek poczucia prawdy i uważających, że pobożność może być źródłem zysku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To są stałe utarczki ludzi zepsutego umysłu oraz tych, którzy są pozbawieni prawdy i sądzą, że pobożność jest sposobem zarobkowania. Trzymaj się z dala od takich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITciągłe ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, sądzących, że z pobożności można ciągnąć zyski.
17.TOR.PRZ.Ciągłe kłótnie ludzi ze skażonym myśleniem i pozbawionych prawdy, którzy mniemają, że pobożność jest źródłem zysku; odstąp od takich.