« 1Tym 6:7 1 List do Tymoteusza 6:8 1Tym 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mając wychowanie i odzienie, na tem przestaniemy.
2.WUJEK.1923Ale mając żywność i czem się odziać, na tem przestawajmy.
3.RAKOW.NTAle mając pokarmy, i czym się okryć, na tym dosyć mieć będziemy.
4.GDAŃSKA.1881Ale mając żywność i odzienie, na tem przestawać mamy.
5.GDAŃSKA.2017Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym.
6.JACZEWSKIMając życie i odzież: - tem się zadawalniajmy.
7.SYMONAle skoro mamy żywność, i czem się przyodziać, na tem poprzestawajmy.
8.MARIAWICIMając tedy żywność i czembyśmy się okryć mogli, na tem przestawajmy.
9.DĄBR.WUL.1973A mając żywność i czym się przyodziać, na tym poprzestawajmy.
10.DĄBR.GR.1961Mając żywność i czym się przyodziać, na tym poprzestajemy.
11.TYSIĄCL.WYD5Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.
12.BRYTYJKAJeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.
13.POZNAŃSKAMając więc pokarm i ubranie, na tym poprzestawajmy.
14.WARSZ.PRASKABądźmy tedy szczęśliwi, gdy mamy co jeść, w co się ubrać i gdzie zamieszkać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a mając wyżywienia i okrycia, będziemy z nich zadowoleni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem.
17.TOR.PRZ.Ale mając żywność i odzież, będziemy z tego zadowoleni.