« 1Tym 6:8 1 List do Tymoteusza 6:9 1Tym 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz którzy chcą zbogacić się, wpadają do pokusy, i (do) sidła, i żądz mnogich głupich i szkodliwych, które potapiają człowieka, do zginienia i zatracenia.
2.WUJEK.1923Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło djabelskie i wiele pożądliwości niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie.
3.RAKOW.NTLecz którzy chcą zbogacieć, wpadają w pokuszenie, i w sidło, i w pożądliwości wiele bezrozumnych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie, i zginienie.
4.GDAŃSKA.1881Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło, i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie.
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu.
6.JACZEWSKIKto się chce zbogacić, ten wpada w pokusy, i sidła diabelskie, i miewa bezrozumne zachcenia, które wiodą ludzi do zguby.
7.SYMONBo którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokusy, i w sidła djabelskie, i w wiele pożądliwości niepotrzebnych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.
8.MARIAWICIBo ci, którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokusę i sidło dyabelskie, i w wiele pożądliwości nierozumnych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w nieszczęścia i zgubę.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła diabelskie, i w wiele szkodliwych i niepotrzebnych pożądliwości pogrążających ludzi w zatracenie i w zgubę.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła i w wiele nierozumnych i szkodliwych pożądliwości, pogrążających ludzi w zatracenie i zgubę.
11.TYSIĄCL.WYD5A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę <diabła> oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu.
12.BRYTYJKAA ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
13.POZNAŃSKACi, którzy chcą się wzbogacić, wpadają w sidła pokus, ulegają wielu nierozumnym i szkodliwym pożądliwościom, które doprowadzają ludzi do zguby i zatracenia.
14.WARSZ.PRASKACi zaś, którzy pragną się wzbogacić, popadają w pokusy, dostają się w różne zasadzki i nie mogą się uwolnić od licznych nieporozumień i szkodliwych pożądań. I tak w końcu, rujnując się coraz bardziej, idą na wieczne zatracenie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci, co postanawiają się wzbogacić, wpadają w doświadczenie, sidło oraz liczne, bezmyślne i szkodliwe pożądania, które pogrążają ludzi aż do ruiny i zatracenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
17.TOR.PRZ.A ci, którzy chcą się wzbogacać, wpadają w pokuszenie i w pułapki, i w liczne bezmyślne i szkodliwe pragnienia, które pogrążają ludzi w ruinę i zagładę;