« 1Sam 24:16 1 Księga Samuela 24:17 1Sam 24:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:18) I rzekł do Dawida: Sprawiedliwszyś ty jest niźli ja; boś ty mnie oddał dobre, a jam tobie złem oddał.
2.GDAŃSKA.1881(24:18) I rzekł do Dawida: Sprawiedliwszyś ty niźli ja: bo tyś mnie oddał dobrem, a jam tobie oddał złem.
3.GDAŃSKA.2017Potem powiedział do Dawida: Jesteś sprawiedliwszy ode mnie, bo oddałeś mi dobrem, a ja tobie oddałem złem.
4.CYLKOW(24:18) I rzekł do Dawida: Tyś sprawiedliwszy odemnie; tyś mi dobro świadczył, gdym ja tobie zło świadczył.
5.KRUSZYŃSKI(24:18) I rzekł do Dawida: "Jesteś sprawiedliwszym odemnie, boś ty mi wyświadczył dobro, a ja tobie złem odpłaciłem.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:18) Mówił do Dawida: Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem.
7.BRYTYJKA(24:18) I rzekł do Dawida: Jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło.
8.POZNAŃSKA(24:18) mówiąc do Dawida: - Ty jesteś lepszy ode mnie, bo świadczyłeś mi dobro, gdy ja odpłacałem ci złem.
9.WARSZ.PRASKAWreszcie powiedział do Dawida: Jesteś sprawiedliwszy ode mnie, bo ty wyświadczyłeś mi dobro, a ja zapłaciłem ci za to złem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:18) Nadto powiedział do Dawida: Ty jesteś sprawiedliwszy ode mnie; bo ty mi świadczyłeś dobro, gdy ja ci świadczyłem zło.
11.EIB.BIBLIA.2016(24:18) W końcu powiedział do Dawida: Jesteś sprawiedliwszy ode mnie. Odpłaciłeś mi dobrem, a ja odpłaciłem ci złem.