« Rut 2:16 Księga Rut 2:17 Rut 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak zbierała na polu aż do wieczora: a co nazbierała, laską wybiwszy i wymłóciwszy, nalazła jęczmienia jakoby miarę Ephy, to jest trzy wiertele.
2.GDAŃSKA.1881A tak zbierała na onem polu aż do wieczora; i wymłóciła to, co zebrała, i miała jakoby z efę jęczmienia.
3.GDAŃSKA.2017Tak zbierała na tym polu aż do wieczora, potem wymłóciła to, co zebrała. Było tego około efy jęczmienia.
4.CYLKOWI tak zbierała na onem polu aż do wieczora. A gdy zebrane omłóciła, utworzyło to około efy jęczmienia.
5.KRUSZYŃSKII zbierała na polu do wieczora, a omłóciwszy to, co uzbierała, było około efy jęczmienia.
6.TYSIĄCL.WYD5Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora, a gdy wymłóciła kijem to, co zebrała, było około efy jęczmienia.
7.BRYTYJKAZbierała więc na polu aż do wieczora. Potem wymłóciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia.
8.POZNAŃSKAI tak zbierała na polu aż do wieczora, a gdy wymłóciła to, co uzbierała, miała prawie efę jęcznienia.
9.WARSZ.PRASKAI tak zbierała owe kłosy aż do wieczora. A kiedy wymłóciła to, co uzbierała, było około jednej efy ziarna jęczmiennego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak zbierała na owym polu aż do wieczora. A kiedy wymłóciła zebrane kłosy, utworzyło się około efy jęczmienia.
11.EIB.BIBLIA.2016Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora. Następnie wymłóciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia.