« Flp 4:11 List do Filipian 4:12 Flp 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Umiem i zniżać się, umiem i obfitować, we wszem i we wszech wyćwiczony jestem, i sytem być, i łaknąć i obfitować, i niedostatczyć.
2.WUJEK.1923Umiem i uniżać się, umiem i obfitować (wszędy i w wszem jestem wyćwiczony) i nasyconym być, łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.
3.RAKOW.NTUmiem i uniżonym być, umiem też obfitować; wszędy i we wszem jestem wprawiony, i nasyconym być i łaknąć, i obfitować i niedostatek cierpieć.
4.GDAŃSKA.1881Umiem i uniżać się, umiem i obfitować; wszędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony i nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć;
5.GDAŃSKA.2017Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek.
6.JACZEWSKIMnie wszystko jedno: czy jestem w poniżeniu czy w chwale; czy się nasycam strawą, czy znoszę głód; czy mam dostatek wszystkiego, czy cierpię biedę. Nauczyłem się ja godzić z każdem położeniem.
7.SYMONUmiem i z biedą się sprawić, umiem i obfitować (wszędy i we wszystkiem wyćwiczony jestem), być sytym i łaknąć, obfitować i niedostatek cierpieć.
8.DĄBR.WUL.1973Umiem i ubogim być, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim wyćwiczony jestem), (umiem) sytym być i łaknąć, obfitować i niedostatek cierpieć.
9.TYSIĄCL.WYD5Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku.
10.BRYTYJKAUmiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.
11.POZNAŃSKAPotrafię żyć w nędzy i umiem żyć w dostatku. Zakosztowałem w życiu wszystkiego: wiem, co znaczy być sytym i głodnym, opływać w dostatki i cierpieć niedostatek.
12.WARSZ.PRASKAUmiem znosić niedostatek, potrafię też żyć jak należy w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu: czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, kiedy głód cierpię, zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, kiedy odczuwam ich brak.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiem się uczynić skromnym oraz mieć za dużo. W każdym przypadku i we wszystkich okolicznościach jestem nauczony i być najedzony, i łaknąć, i mieć za dużo, i cierpieć biedę.
14.EIB.BIBLIA.2016Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód; wiem, jak mieć dużo, i umiem żyć w biedzie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Umiem być uniżonym, umiem i obfitować; wszędzie i we wszystko jestem wtajemniczony, i nasyconym być i głodować, i obfitować i być w niedostatku;