« Flp 4:15 List do Filipian 4:16 Flp 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż i w Thessalonice raz i dwa na potrzebęście mi posłali.
2.WUJEK.1923Ponieważ i do Thessaloniki raz i dwa posłaliście mi na potrzeby.
3.RAKOW.NTPonieważ i do Thessaloniki i raz i drugi ku potrzebieście mojej posłali.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi, czego potrzeba było, posłaliście mi,
5.GDAŃSKA.2017Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba.
6.JACZEWSKII do Tessaloniki również raz i drugi posełaliście mi wsparcie.
7.SYMONbo i do Tesalaniki i raz, i drugi raz, wyście mi posłali na potrzeby.
8.DĄBR.WUL.1973Już do Tesaloniki i raz, i drugi posyłaliście mi na potrzeby.
9.TYSIĄCL.WYD5bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby.
10.BRYTYJKAbo już do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę.
11.POZNAŃSKAJuż nawet do Tesaloniki raz po raz przysyłaliście mi pomoc.
12.WARSZ.PRASKAJuż kiedy znalazłem się w Tesalonice, raz i drugi przesłaliście mi pomoc, której potrzebowałem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż także w Tesalonikach, raz i drugi, posłaliście mi na tą sprawę.
14.EIB.BIBLIA.2016Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo i do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby.