« Flp 4:17 List do Filipian 4:18 Flp 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odebrałem lepak wszytko i obfituję, napełnionem przyjąwszy u Epafrodyta, co od was na wonność dobrego zapachu, offiarę przyjemną, lubą Bogu.
2.WUJEK.1923I mam wszystko i obfituję; jestem napełnion, wziąwszy od Epaphrodyta, coście posłali, wonność wdzięczności, ofiarę przyjemną, Bogu miłą.
3.RAKOW.NTI wziąłem wszytko i obfituję; jestem napełniony, wziąwszy od Epafrodyta co od was posłano wonność dobrej woniej, ofiarę przyjemną, podobającą się Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek, pełenem, wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż mam wszystko, i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu.
6.JACZEWSKIJa aż do zbytku obfituję we wszystko. Epafrodyt zaopatrzył mnie darami waszymi; stały mi się one przyjemną wonią, miłą, podobającą się Bogu ofiarą.
7.SYMONJa zaś mam wszystko, i mam w obfitości: jestem napełnion po odebraniu od Epafrodyta tego, coście przysłali, a co wonnością jest wdzięczną, i przyjemną i miłą Bogu ofiarą.
8.DĄBR.WUL.1973Bo mam wszystko, i to w obfitości; jestem zaopatrzony po otrzymaniu od Epafrodyta tego, coście przysłali: miłej Bogu ofiary, wonności wdzięcznej i przyjemnej.
9.TYSIĄCL.WYD5Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu.
10.BRYTYJKAPoświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba; mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie.
11.POZNAŃSKATeraz bowiem mam wszystko, i to w obfitości: jestem dobrze zaopatrzony otrzymawszy od was przez Epafrodyta wdzięczną wonność, ofiarę miłą i podobającą się Bogu.
12.WARSZ.PRASKAMnie zaś w tej chwili niczego nie brakuje, owszem, nawet obfituję we wszystko. To, co mi dostarczył Epafrodyt, jest jakby wdzięczna woń [ofiary], dar przyjemny, ze wszech miar miły Bogu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A otrzymuję wszystko i mam za dużo; jestem nasycony, bowiem wziąłem od Epafrodyta te środki od was, woń aromatu, ofiarę mile widzianą, bardzo podobającą się Bogu.
14.EIB.BIBLIA.2016Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę.
15.TOR.NOWE.PRZ.A odebrałem wszystko i mam nadmiar; jestem zaopatrzony, biorąc od Epafrodyta, co posłaliście, tę wonność kadzidła, ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu.