« Flp 4:18 List do Filipian 4:19 Flp 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bóg mój niech napełni wszelką potrzebę waszę, wedle bogactwa swego w sławie, w Christusie Jesusie.
2.WUJEK.1923A Bóg mój niechaj napełni wszelkie żądanie wasze według bogactw swoich, w chwale, w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTA Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę, według bogactwa swego, w chwale, w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKINiechaj Bóg mój spełnia wszelkie pożądania wasze, a to wedle wielkości majestatu swego przez Jezusa Chrystusa.
7.SYMONA Bóg mój niechaj wypełni wszelkie życzenie wasze, według bogactwa swego, w chwale w Chrystusie Jezusie.
8.DĄBR.WUL.1973A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie życzenia wasze według bogactw swoich w chwale, w Chrystusie Jezusie.
9.TYSIĄCL.WYD5A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
10.BRYTYJKAA Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
11.POZNAŃSKABóg mój wspaniałomyślnie zaspokoi wszelką waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie.
12.WARSZ.PRASKA[Za to] Bóg mój niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mój Bóg wypełni każdą waszą potrzebę w czasie chwały, według Jego bogactwa w Chrystusie Jezusie.
14.EIB.BIBLIA.2016A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.