« Flp 4:6 List do Filipian 4:7 Flp 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A pokój Boży przewyższający wszelki rozum obwaruje serca wasze, i smysły wasze w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923A pokój Boży, który przewyższa wszelki zmysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTA on pokój Boży, który przechodzi wszelki zmysł, strzedz będzie serc waszych, i myśli waszych w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKIA pokój Boży, wyższy nad wszelkie zadowolenie zmysłowe, niech strzeże w Jezusie Chrystusie serca i rozumu waszego.
7.SYMONA pokój Boży, który wszelkie przewyższa pojęcie, niechaj strzeże serc waszych, i myśli waszych, w Chrystusie Jezusie.
8.DĄBR.WUL.1973A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie.
9.TYSIĄCL.WYD5A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
10.BRYTYJKAA pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
11.POZNAŃSKAA pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże w Chrystusie Jezusie serc i myśli waszych.
12.WARSZ.PRASKAA pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pokój Boga, który przewyższa każdy sposób myślenia, będzie stał na straży waszych serc oraz waszych zamiarów w Jezusie Chrystusie.
14.EIB.BIBLIA.2016A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.
15.TOR.NOWE.PRZ.A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.