« 1Pio 4:19 1 List Piotra 5:1 1Pio 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574STarszych którzy u was proszę (ja) też starszy, i świadek ucisków Christusowych, i uczestnik sławy która się ma pokazać.
2.WUJEK.1923Starszych tedy, którzy są między wami, proszę, spółstarszy i świadek mąk Chrystusowych, oraz i onéj, która się ma objawić w przyszły czas, uczestnik chwały:
3.RAKOW.NTStarszych którzy są między wami proszę ja, jako spólny starszy i świadek Christusowych utrapienia, i onej, która się ma objawić, chwały ucześnik:
4.GDAŃSKA.1881Starszych, którzy są między wami, proszę ja spółstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego, i uczestnik chwały, która ma być objawiona:
5.GDAŃSKA.2017Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić:
6.JACZEWSKIWas, kapłanów, którzy tam jesteście, ja, współkapłan, świadek męki Chrystusowej i głosiciel chwały jego, która kiedyś wszystkim ma być ujawnioną, proszę,
7.MARIAWICIA tak tych, którzy są między wami, starszych, proszę ja, który też jestem starszym i świadkiem mąk Chrystusowych i współuczestnikiem onej chwały, która się ma objawić w czasie przyszłym,
8.DĄBR.WUL.1973Starszych przeto, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić.
9.DĄBR.GR.1961Starszych przeto, którzy są wśród was, proszę ja, także starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić.
10.TYSIĄCL.WYD5Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:
11.BRYTYJKAStarszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić:
12.POZNAŃSKAProszę zatem prezbiterów, którzy znajdują się wśród was, ja - także prezbiter i świadek męki Chrystusa oraz uczestnik przyszłej chwały, która ma się objawić:
13.WARSZ.PRASKAStarszych, którzy są wśród was, ja, również starszy, a nadto świadek Chrystusowej męki oraz w przyszłości uczestnik Jego chwały, która ma się dopiero objawić, proszę usilnie:
14.KALETAStarszych więc, [którzy są] między wami, proszę, współstarszy i świadek Chrystusowego ucierpienia, i [tej, która] ma być_objawiona chwały, uczestnik:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Starszych wśród was zachęcam, jako współstarszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTych zatem pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały:
17.TOR.PRZ.Starszych spośród was zachęcam ja, współstarszy i świadek cierpień Chrystusa, i współuczestnik chwały, która ma się objawiać: