« 1Pio 5:9 1 List Piotra 5:10 1Pio 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bóg wszelkiej łaski, który nas wezwał do swej wiecznej sławy w Christusie Jesusie, na chwilę utrapiwszy, sam was doskonałymi uczyni, utwierdzi, zmocni, ugruntuje.
2.WUJEK.1923A Bóg wszelakiéj łaski, który wezwał nas do wiecznéj swéj chwały w Chrystusie Jezusie, maluczko utrapione, on doskonałe uczyni, utwierdzi i ugruntuje.
3.RAKOW.NTA Bóg wszelakiej łaski, który wezwał was do wiecznej swej chwały w Christusie Jezusie, maluczko utrapione, sam niech naprawi was, utwierdzi, umocni, ugruntuje.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje;
5.GDAŃSKA.2017A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
6.JACZEWSKIBóg zaś, dawca wszelkiej łaski, który przez Jezusa Chrystusa powołał was do swej wiecznej chwały, po krótkiem cierpieniu dokona wynagrodzenia waszego; zatwierdzi je i umocni.
7.MARIAWICIAle Pan Bóg wszelakiej łaski, Który was powołał do wiecznej chwały Swojej w Chrystusie Jezusie, niewiele utrapionych uczyni doskonałymi, utwierdzi i umocni.
8.DĄBR.WUL.1973A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po krótkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas.
9.DĄBR.GR.1961A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do wiecznej chwały swojej w Chrystusie, po krótkim utrapieniu udoskonali (was), utwierdzi, umocni, ugruntuje.
10.TYSIĄCL.WYD5A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
11.BRYTYJKAA Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.
12.POZNAŃSKABóg zaś wszelkiej łaski, który powołał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkich cierpieniach sam udoskonali (was), umocni, utwierdzi.
13.WARSZ.PRASKABóg zaś, dawca wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej chwały w Chrystusie, On sam, po krótkich cierpieniach waszych, uczyni was w pełni dojrzałymi, umocni was, utwierdzi i ugruntuje.
14.KALETAA Bóg wszelkiej łaski, [który] powołał was do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, [gdy] maluczko ucierpicie, ten niech_doskonałymi_uczyni, utwierdzi, umocni, ugruntuje;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg każdej łaski, który was powołał w Chrystusie Jezusie do swojej wiecznej chwały, gdy trochę ucierpicie, sam was podniesie, umocni, ugruntuje i uczyni doskonałymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
17.TOR.PRZ.A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach, oby sam was uczynił doskonałymi, oby utwierdził, oby umocnił i oby ugruntował.