« 1Pio 5:1 1 List Piotra 5:2 1Pio 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Paście stado Christusowe które u was, doglądając nie zmuszenia, ale dobrowolnie, nie dla szpetnego zysku, ale zchuci.
2.WUJEK.1923Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając nie poniewolnie, ale dobrowolnie wedle Boga; ani dla sprosnego zysku, ale z dobréj woli:
3.RAKOW.NTPaście onę która jest u was trzódkę Bożą, doglądając jej, nie z musu, ale dobrowolnie; ani z zysku szkaradego, ale z umysłu ochotnego;
4.GDAŃSKA.1881Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem:
5.GDAŃSKA.2017Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą;
6.JACZEWSKIabyście paśli powierzoną sobie trzodę Bożą; nie z musu lecz ochotnie zaopatrujcie jej potrzeby, jak to Bóg chce; nie dla szpetnego zysku to czyńcie, lecz z poczucia obowiązku;
7.MARIAWICIpaście tę, która jest między wami, trzodę Bożą, opatrując ją nie z przymuszenia, ale z dobrej woli według Boga, ani dla sprośnego zysku, ale dobrowolnie;
8.DĄBR.WUL.1973Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, a nie dla szkaradnego zysku.
9.DĄBR.GR.1961Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale ochoczo dla Boga: ze szczerej chęci, a nie dla niegodziwego zysku.
10.TYSIĄCL.WYD5paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem;
11.BRYTYJKAPaście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,
12.POZNAŃSKAPaście powierzoną wam trzodę Bożą, czuwając nad nią, nie z przymusu, lecz z oddaniem, po Bożemu, nie dla brudnego zysku, lecz ze szczerej chęci,
13.WARSZ.PRASKApilnujcie trzody Bożej, która jest przy was. Czyńcie to nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak tego pragnie Bóg; nie dla brudnego zysku, lecz bezinteresownie, z całym oddaniem się;
14.KALETAPaście [tę, która jest] między wami trzodę Bożą, nie poniewolnie, ale dobrowolnie według Boga; nie dla_sprośnego_zysku, ale ochotnym_umysłem:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wyprowadźcie na pastwisko tą trzodę, która jest przy was; doglądając nie pod przymusem, ale dobrowolnie, i nie dla haniebnego zysku, lecz z zapałem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem.
17.TOR.PRZ.Paście stadko Boże, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, lecz chętnie; i nie dla brudnego zysku, lecz z zapałem;